Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Ποια ΝΠΙΔ οδεύουν προς κατάργηση στην Ήπειρο .

Συνολικά 12 Φορείς και Δημοτικές Επιχειρήσεις βρίσκονται στη λίστα με τα υπό κατάργηση Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου από τα οποία θα προκύψουν και οι αποχωρήσεις 15.000 δημοσιών υπαλλήλων.Στους φορείς αυτούς περιλαμβάνονται πολλοί που δραστηριοποιούνται στην Ήπειρο.Ανάμεσά τους:
 Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου
Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας
Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού
Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Ακινήτων του Δήμου Ιωαννιτών
Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση δήμου Αρταίων
Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων
Νέα Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φιλιατών
Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σουλίου
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζίτσας
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζαγορίου
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βορείων Τζουμέρκων
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας, τα νομικά αυτά πρόσωπα του δημόσιου τομέα διαθέτουν κατά κανόνα υπαλλήλους αορίστου χρόνου, αλλά και σημαντικό αριθμό συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και έργου, οι οποίοι θα αναγκαστούν να οδηγηθούν στην έξοδο από το Δημόσιο με την καταβολή αποζημίωσης και, πιθανότατα, την παροχή πρόσθετων κινήτρων, όπως εξαγορά πλασματικών συντάξιμων χρόνων με ευνοϊκούς όρους.Από τους δημόσιους αυτούς οργανισμούς έχουν ήδη ζητηθεί και παραληφθεί, μέσω των διοικήσεών τους, τα πλήρη στοιχεία της «ταυτότητάς» τους, ώστε να αξιολογηθούν από επιτροπή εμπειρογνωμόνων με βάση μελέτες σκοπιμότητας και δημόσιου συμφέροντος.Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, η επιτροπή θα αποφανθεί σε ποια από αυτά θα τεθεί λουκέτο, ποια θα συγχωνευθούν και ποια θα παραμείνουν. Τα στοιχεία που εστάλησαν στο αρμόδιο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αφορούν το νομικό τους καθεστώς (δηλαδή με ποια προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις συστάθηκαν), την περιουσιακή τους κατάσταση, το έργο που επιτελούν, αν λαμβάνουν και σε τι ύψος κρατική χρηματοδότηση, τις οφειλές τους προς τρίτους, το προσωπικό που απασχολούν και με τι είδους σχέση εργασίας κ.λπ.Οι 252 οργανισμοί, όπως αναφέρεται στην Ελευθεροτυπία, περιλαμβάνονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που αριθμεί συνολικά 1.506 οργανισμούς και δημόσιες επιχειρήσεις και εποπτεύονται κυρίως από 10 υπουργεία. Οι περισσότεροι από τους φορείς είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπως ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι, περιφέρειες), ανώνυμες εταιρείες, ειδικοί λογαριασμοί, φορείς πρόνοιας κ.λπ. Οι 252 οργανισμοί (ΝΠΙΔ) απασχολούν μερικές χιλιάδες υπαλλήλους και εποπτεύονται κατά βάση από τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών (δημοτικές επιχειρήσεις), Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Υποδομών, Υγείας και Παιδείας και Πολιτισμού (κυρίως στον αθλητισμό). Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο σε δημοτικές επιχειρήσεις που εποπτεύονται από τους 325 δήμους σε όλη τη χώρα σε σύνολο 555 οι 114, δηλαδή μία στις 5, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Σε ποια πρόσωπα επιβάλλονται οι κυρώσεις σε έκδοση εικονικών στοιχείων

Σύμφωνα  με την 525/2012 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. η οποία έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων  στις  περιπτώσεις εικονικών φορολογικών στοιχείων, τα οποία φέρονται ότι εκδόθηκαν από οποιασδήποτε μορφής εικονική επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο ή οποιασδήποτε μορφής εικονική επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο ή οποιασδήποτε μορφής νομικό πρόσωπο, οι πάσης φύσεως φορολογικές επιβαρύνσεις και κυρώσεις νομίμως επιβάλλονται παράλληλα τόσο σε βάρος του πραγματικού υποχρέου που υποκρύπτεται όσο και σε βάρος εκείνου που εικονικά φέρεται ότι ασκεί την επιχείρηση, εφόσον ο τελευταίος δεν αποδείξει (ενώπιον της αρμόδιας Φορολογικής Αρχής ή των Διοικητικών Δικαστηρίων) ότι ήταν παντελώς αμέτοχος στις συγκεκριμένες συναλλαγές.

Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Το σκάνδαλο του Δήμου έχει και τα καλά του!..

Για το σκάνδαλο του Δήμου ο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ, πρ. Δημοτ. Σύμβουλος Ιωαννίνων γράφει:


Στα εκατόχρονα ελευθέρια η πόλη μας δοκιμάζεται από μια θεσμική κρίση, η οποία δεν ταιριάζει στην ιστορία της πόλης και ούτε συμβιβάζεται με το
μέλλον της. Ο Δήμαρχός της βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα οικονομικό σκάνδαλο, που όμοιό του μάλλον δεν ξανάζησε ο τόπος. Έκαναν φτερά από τα ταμεία του Δήμου ένα και πλέον εκατομμύρια ευρώ χωρίς ως τώρα να ανακαλύπτονται οι ένοχοι, κι ας συνεχίζεται το κλέψιμο για ένα χρόνο!
Στ’ αλήθεια πώς μπόρεσαν κάποιοι στο Δήμο Ιωαννιτών να κλέβουν τέτοια ποσά σε μια περίοδο που οι συμπολίτες δεινοπαθούν και στερούνται και τα πιο αναγκαία για να πληρώνουν στο Δήμο τους φόρους και τις υποχρεώσεις τους; Εύλογα ο κάθε πολίτης αναρωτιέται ποιος είναι ο ρόλος του δημάρχου, αν για τα οικονομικά του Δήμου δείχνει αδιαφορία και αιφνιδιάζεται από μια ληστρική αρπαγή. Γιατί δε μπορεί ο Δήμαρχος να είναι πρώτος στα πανηγύρια, στα τραπέζια και στις εορταστικές εκδηλώσεις, αλλά τελευταίος στα οικονομικά δρώμενα της πόλης.
Εμείς θεωρούμε τον εκάστοτε δήμαρχο ως τον πρώτο πολίτη της πόλης, αφού έτσι επιβάλλει η υπογραφή των συμπολιτών. Αν, λοιπόν, σήμερα ο κ. Φίλιος δεν ελέγχει την Οικονομική Υπηρεσία και δεν νοιάζεται για το ταμείο της πόλης, τότε ποια είναι η αποστολή του; Γι’ αυτό από δω και πέρα θεωρώ ότι δύσκολα μπορεί να λειτουργεί ως Primus inter Pares, αφού η θεσμική του ιδιότητα βαρύνεται με ολιγωρία, με αμέλεια και με πλήρη αδιαφορία για τα οικονομικά της πόλης.
Έχουν απαίτηση οι πολίτες να εφαρμόζονται οι νόμοι, να ασκείται από τους ιθύνοντες έντιμη διαχείριση και προπαντός τα δημοτικά έσοδα από το υστέρημά τους να τα χειρίζονται με απόλυτη διαφάνεια και πάντα για καλύτερες υπηρεσίες από τον Δήμο προς αυτούς.
Είναι μάλιστα άξιο προσοχής ότι, όπως λέγεται στο χώρο του Δήμου, διαπιστώθηκε το έλλειμμα πριν από πολλούς μήνες, αλλά ο δήμαρχος αρκέστηκε στη γνώμη διοικητικού στελέχους ότι πρόκειται για λογισμικό λάθος! Αυτό σημαίνει ότι η Δημοτική Αρχή δεν είχε τη στοιχειώδη ευαισθησία να διατάξει αμέσως τον επιστάμενο έλεγχο ώστε να διαπιστωθεί απολύτως τι συμβαίνει. Έτσι με τη σιωπή της επέτρεψε στους «ποντικούς» του Δήμου να συνεχίσουν ανενόχλητοι το φαγοπότι.
Να, λοιπόν, γιατί υποστηρίζω ότι εξαιτίας της απραγίας του Δημάρχου ο Δήμος Ιωαννιτών ξεπέρασε κάθε όριο θεσμικής, πολιτικής και ηθικής χρεοκοπίας. Είναι σαν να λέει ο μυλωνάς: μπέστε, αλέστε και μερτικό μη δίνετε.
Στους καιρούς βέβαια που ζούμε δεν μας εκπλήσσει ούτε το οικονομικό σκάνδαλο του Δήμου ούτε η πρακτική του δημάρχου και των συνοδοιπόρων του, πολιτικών και διοικητικών. Πρόκειται για εκφάνσεις του ίδιου κοινωνικού φαινομένου, δηλαδή της διαπλοκής και της διαφθοράς, που έχει βυθίσει τον τόπο σε μια απύθμενη τελμάτωση και σε μια θεσμική απαξίωση. Αλλά θα περίμενε ο πολίτης κάποιοι από τους στενούς συνεργάτες του δημάρχου να έχουν το θάρρος να διαχωρίσουν τη θέση τους από την πολιτική του κ. Φίλιου. Και όμως συνεχίζουν να κάθονται δίπλα του, σαν να μην συμβαίνει τίποτε!
Είναι πια φανερό ότι η διαφθορά έχει ξεκινήσει από την κορυφή της κεντρικής πολιτικής εξουσίας και απλώθηκε, όπως ο κισσός, σε όλα τα επίπεδα. Είναι σαν να εμβολιάστηκε το γονίδιο του Έλληνα με τον ιό της σήψης.
Γι’ αυτό και πιστεύω ότι το σκάνδαλο του Δήμου Ιωαννιτών λειτουργεί ως ο επιθανάτιος ρόγχος ενός κόσμου ή μιας νοοτροπίας που ρίζωσε βαθιά σε όλο το σύστημα και τώρα αρχίζει να σαπίζει και να αποβάλλεται από την κοινωνία. Άρα συμβολικά για τον δήμαρχό μας το σκάνδαλο αυτό θα αποτελέσει την αρχή και το τέλος της αποκαθήλωσης. Μια αποκαθήλωση που δεν έχει σχέση με το φυσικό πρόσωπο, αλλά με τα χαρακτηριστικά της πολιτικής του συμπεριφοράς. Η πόλη τον τίμησε δεόντως και για αρκετά χρόνια. Ό,τι είχε να δώσει το πρόσφερε και οι συμπολίτες αποτιμούν το έργο του. Όμως δεν μπορεί να επιμένει ακόμα στον πρώτο ρόλο, να εκβιάζει καταστάσεις και να εκμεταλλεύεται τις ιδιαιτερότητες των πολιτικών συσχετισμών της πόλης.
Άλλωστε στην πολιτική δράση θα πρέπει να υπάρχει η αρχή, το μέσον και το τέλος. Γιατί αν κάποιος εισέρχεται με τα δύο πόδια στην εξουσία και επιμένει να εξέλθει με τρία, τότε υπάρχει ο κίνδυνος της Σφίγγας κατά τον μύθο του Οιδίποδα.
Αυτό, λοιπόν, το μεγάλο σκάνδαλο του Δήμου πρέπει να βάλει ένα τέλος στον λαϊκισμό και στα σύνδρομα της υστεροφημίας και της αλαζονείας. Και είμαι βέβαιος ότι οι συμπολίτες τώρα θα αντιληφθούν ότι η Δημοτική Αρχή είναι κουρασμένη και ανήμπορη να ανταποκριθεί στα μεγάλα προβλήματα της πόλης και στις προκλήσεις της εποχής. Οι διαμορφωμένες συνθήκες σήμερα στην πόλη μας λειτουργούν καταναγκαστικά πάνω στις συνειδήσεις των συμπολιτών και επιβάλλουν σε όλους μας να συμβάλλουμε στην κάθαρση της πόλης και στον ερχομό νέων αντιλήψεων και νοοτροπιών, που να υπηρετούν το κοινό και μόνο το κοινό συμφέρον.
Υ/Γ. Ποιος μπορεί να διαφωνήσει με τα αναγραφόμενα  του Χ. Λεοντάρη. Άλλωστε από τη στήλη αυτή  είχαμε επισημάνει τις διάφορες αρρυθμίες και παραλείψεις της  Δημ. Αρχής τις οποίες μπορείτε να δείτε στις παρακάτω δ/νσεις:Ασυμφωνία οικονομικών στοιχείων Δήμου Ιωαννιτών 
Δηλώσεις Δημάρχου για το ταμειακό έλλειμμα στο Δήμο Ιωαννιτών
 Ο Δήμος Ιωαννιτών συνεχίζει να γιορτάζει τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης με επίκεντρο την ανεύρεση του «άφαντου» εκατομμυρίου.
 Ραντεβού στα τυφλά η συμφωνία των οικονομικών στοιχείων του 2012;

Καμία αύξηση στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ

Με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλάγης, Μάκη Παπαγεωργίου, που υπεγράφη σήμερα, Παρασκευή 26 Απριλίου 2013, μετά από γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, το ποσό των
προς ανάκτηση δαπανών της ΔΕΗ για το έτος 2013, που αφορούν τους πελάτες Χαμηλής Τάσης, παραμένει το ίδιο με αυτό που είχε εγκρίνει τον Ιανουάριο του 2013.

Βάσει αυτής της Απόφασης, δεν προκύπτει καμία αλλαγή στα τρέχοντα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ, όπως ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2013.
 Ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ Μάκης Παπαγεωργίου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Οι προσπάθειες όλων απέδωσαν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα υπέρ των πολιτών. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, είναι εξαιρετικά ικανοποιητικό, ότι στη δεύτερη φάση πριν την απελευθέρωση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας στη Χαμηλή Τάση, δεν υπάρχει καμία απολύτως αύξηση.
Οι ενέργειες της Κυβέρνησης οδήγησαν σε μια ιδιαιτέρως ομαλή μετάβαση στην ευρωπαϊκή υποχρέωση της χώρας για κοστοβαρή τιμολόγια, ενώ συνεχίζουμε εντατικά την προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσουμε ένα υγιές και ευνοϊκό υπέρ των καταναλωτών πλαίσιο που θα ισχύει και μετά την πλήρη μετάβαση στην απελευθερωμένη και ανταγωνιστική αγορά ενέργειας».

Διευκρινίσεις του Υπ Οικ. στις ενστάσεις των βουλευτών για το ΕΕΤΑ, για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων κλπ


Εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 & 4127/2013»
Κατ΄ αρχάς οφείλω δύο εξηγήσεις γιατί το νομοσχέδιο έρχεται με τη μορφή του κατεπείγοντος. Θυμίζω στους κ.κ. Λαφαζάνη και Μαριά ότι η έγκριση των 2,8 δισ. ευρώ τη Δευτέρα είναι για να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Στις 13 Μαΐου, που θα εγκριθούν τα υπόλοιπα 6 δισ., είναι για να πληρωθεί το ελληνικό ομόλογο που έχει η ΕΚΤ, που λήγει στις 20 Μαΐου.  Τα 2,8 δισ. έπρεπε να τα είχαμε πάρει από το Μάρτιο. Έχουμε καθυστερήσει. Άρα τι πιο κατεπείγον από αυτό μπορούμε να έχουμε;  
  
Η αντιπολίτευση μας κατηγόρησε την τρικομματική κυβέρνηση για «τροϊκανούς», «μερκελιστές».  Αυτοί είναι απαξιωτικοί όροι, δεν έχουν καμία σημασίες, - να μου επιτραπεί η έκφραση -είναι όροι «καφενείου».
Η τρικομματική κυβέρνηση αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα: η Ελλάδα είναι αποκλεισμένη από τις αγορές και διαπραγματεύεται για τη σωτηρία της. Η Ιρλανδία και η Πορτογαλία – και ο διεθνής παράγοντας το παραδέχεται αυτό-  ζητούν να επαναληφθούν και γι αυτές οι όροι της Ελλάδας. Επομένως, κάτι σωστό έγινε.
Το επιτόκιο του δανείου έχει μειωθεί πολύ κάτω από 2%. Σας προκαλώ να μου πείτε ποια χώρα δανείζεται με τέτοιο επιτόκιο σήμερα. Έχουμε πάρει συνολικά 240 δισ. ευρώ, όταν το Εθνικό Προϊόν της χώρας είναι περίπου 190 δισ. Ποια άλλη χώρα του κόσμου, στην οικονομική ιστορία, έχει πάρει τόσο μεγάλη βοήθεια με τόσο καλούς όρους; Το χρέος και τα τοκοχρεολύσια έχουν πάει πίσω περίπου 20 χρόνια.  Εμείς κάνουμε αυτό που κάνουμε: σώζουμε τη χώρα. Εσείς τι θα κάνατε;  Ποια είναι η πρότασή σας; Πέρα από την κριτική. Νομίζετε ότι με τις προτάσεις που κάνετε θα σας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός;
Σχετικά με την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τα μέτρα ανάσχεσης για την ανεργία, θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως θα πρέπει να κοστολογήσουμε τα μέτρα αυτά. Αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε συνεργασία τα Υπουργεία Εργασίας, Οικονομικών και το ΠΑΣΟΚ, ούτως ώστε να κοστολογηθούν τα μέτρα αυτά. Θα προσπαθήσουμε να το ολοκληρώσουμε μέχρι αύριο – είναι Σαββατοκύριακο και οι Υπηρεσίες είναι κλειστές. Εάν δεν προλάβουμε, όμως, δεσμεύομαι προσωπικά και η κυβέρνηση ότι το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας θα φέρει σχετική διάταξη στο αμέσως επόμενο νομοσχέδιο.
Να φέρω ένα παράδειγμα: Η τροπολογία αναφέρει ότι θα πρέπει οι τέσσερις Υπουργοί Οικονομικών, Εσωτερικών, Εργασίας και Ανάπτυξης να συνεργαστούν με τον ΟΑΕΔ για την απασχόληση ανέργων σε Δήμους και Περιφέρειες. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει σε μια μέρα. Θα το κάνουμε όμως.
Σχετικά με ορισμένες τοποθετήσεις Βουλευτών. Για το θέμα των εφοπλιστών δεν υπάρχει επίπτωση από την κατάργηση του φόρου για τους εφοπλιστές επειδή δεν υπόκεινται στη συγκεκριμένη εισφορά με άλλη διάταξη. Η ρύθμιση έγινε για νομοτεχνικούς λόγους και μόνο, για να μην υπάρχει αμφισβήτηση. Για το λόγο αυτό, εξάλλου, δεν αναφέρεται δημοσιονομική επίπτωση στην έκθεση του ΓΛΚ. Αντιθέτως, οι εφοπλιστές από φέτος, πέραν των όσων δίνουν μέχρι τώρα, θα δίνουν κατ΄ ελάχιστον άλλα 140 εκ. ευρώ,  το χρόνο, σε φόρο, για όσο διαρκεί το πρόγραμμα. Γιατί να μην εκμεταλλευτούμε τη δυναμική του ελληνικού εφοπλισμού και να τους καλέσουμε να συμβάλουν π.χ. στη λήψη των ναυπηγείων της χώρας; Αυτό κάνουμε εμείς: προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε  τη δυναμική του ελληνικού εφοπλισμού και της ποντοπόρου ναυτιλίας για να λύσουμε εγχώρια προβλήματα.
Για τα κλειστά επαγγέλματα που είπε ο κ. Τσακαλώτος, θα σας θυμίσω ότι από την Κίνα μέχρι την Κούβα ανοίγουν επαγγέλματα και ανοίγουν οι αγορές. Είστε οι μόνοι που δεν δέχεστε ότι το άνοιγμα των επαγγελμάτων και των αγορών θα έχει οφέλη. Αναφέρω απλά δύο παραδείγματα, για να μην αναφερθώ σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ που έχουν ανοίξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα επαγγέλματα. Η Ελλάδα- δυστυχώς- ακόμη παραμένει αρκετά χαμηλά στη λίστα αυτή.
Στα θέματα που τέθηκαν θα αναφερθούν και θα δώσουν απαντήσεις και οι άλλοι Υπουργοί. Στο θέμα του ΛΑΓΗΕ που αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης θα απαντήσει ο αρμόδιος Υφυπουργός, κ. Παπαγεωργίου. Απλώς να γνωρίζετε ότι εμείς προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από το παρελθόν. Η οικονομική ιστορία διδάσκει ότι πιο πολλές χώρες κατέρρευσαν από την αγορά ενέργειας, παρά από την αγορά χρέους.
Στο θέμα του ΤΕΒΕ που αναφέρθηκε ο κ. Κωνσταντινόπουλος, να θυμίσω ότι εδώ και αρκετά χρόνια  είχε θεσμοθετηθεί μια εισφορά της τάξης του 2 τοις χιλίοις στο τζίρο των επιχειρήσεων με ετήσιο κόστος 600 εκ. ευρώ. Αυτή η εισφορά ποτέ δεν υλοποιήθηκε. Ο κ. Βρούτσης προσπαθεί να βρει ισοδύναμες λύσεις για να μην επιβάλουμε τέτοια εισφορά στις επιχειρήσεις.  Ναι μεν πρέπει να κάνουμε δημιουργική κριτική, να προτείνουμε όμως και λύσεις στα προβλήματα, γιατί είναι ακόμη πολύ σημαντικά.
    Σχετικά με τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Καραθανασόπουλος, η κεφαλαιοποίηση προσαυξήσεων δεν γίνεται. Έχετε δίκιο ότι η ρύθμιση λειτουργεί όπως τα τοκοχρεωλυτικά δάνεια- και έτσι είναι το σωστό. Δεν γίνεται, διότι επί των υφισταμένων προσαυξήσεων  κατά το χρόνο της ρύθμισης, αυτές δεν είναι λογισμένες, άρα δεν μπορεί να  γίνει κεφαλαιοποίηση.  Το ότι ισχύει μόνο για ενήμερους οφειλέτες, αυτό είναι στοιχειώδες. Ο φορολογούμενος οφείλει να υποβάλει τις δηλώσεις του και εάν δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε νεώτερα χρέη του, να τα ρυθμίζει. Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι να ενισχύει τη φορολογική συμμόρφωση και αυτό κάνουμε. Όσον αφορά τις εξασφαλίσεις για μικρές οφειλές: οι εξασφαλίσεις αφορούν βασικές οφειλές άνω των 300.000 ευρώ. Έχουμε αναλογιστεί σε ποια αποκρυβέντα εισοδήματα αντιστοιχούν οι 300.000 οφειλής από φόρους και πρόστιμα; Μιλάμε για φόρους που ισούνται με εισοδήματα 15 ετών ενός εργαζόμενου.
Σχετικά με το ΕΕΤΑ πολλοί Βουλευτές από τη ΔΗΜΑΡ, αλλά και άλλοι, μίλησαν για εξαίρεση των χαμηλών εισοδημάτων κάτω των 10.000 ευρώ, κατ΄αναλογία με τους ανέργους με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι συνδέετε λίγο ανόμοια πράγματα. Το εισόδημα αφορά το προηγούμενο έτος, ενώ η ανεργία είναι τρέχουσα κατάσταση.
Είπατε «όχι» ΕΕΤΑ στα γιαπιά. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πρόκειται για εργοταξιακό ρεύμα, που υπήρχε και πριν. Το εξορθολογίζουμε. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν ακίνητα σήμερα που το διατηρούν επί 20ετία λόγω ειδικών διατάξεων; Αυτό είναι ηθικό για το διπλανό τους; Γνωρίζετε ότι υπάρχουν ακίνητα που εντάχθηκαν στη ρύθμιση των αυθαιρέτων και αυτόματα ανανέωσαν τα εργοταξιακά ρεύματα;  Είναι ορθή η εξαίρεσή τους; Σημασία στο συγκεκριμένο τέλος ακινήτων έχει η χρήση και χρήση έχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι για τα «καραγιαπιά»- που αναφέρθηκαν στη λαϊκή γλώσσα – τα μπετά δεν έχουν ρεύμα. Αυτά εξαιρούνται.
Σε σχέση με την τελευταία διαπραγμάτευση με την τρόικα πετύχαμε τα εξής:
•    Το όποιο «δημοσιονομικό κενό» αντιμετωπίστηκε, χωρίς πρόσθετα μέτρα, όπως ακριβώς είχαν δεσμευθεί οι τρεις κυβερνητικοί εταίροι και σε αντίθεση με το τι λέγατε εσείς. Εσείς προβλέπατε ότι το Μάρτιο θα πέσει η κυβέρνηση και ότι θα παίρναμε νέα μέτρα. Εδώ είμαστε. 
•    Για πρώτη φορά συμφωνήθηκε η ελάφρυνση των φορολογουμένων με τη μείωση του τέλους κατά 15% που εισπράττεται για τελευταία χρονιά φέτος, μέσα από τη ΔΕΗ.
•    Για πρώτη φορά βάλαμε στο τραπέζι  προοπτική μείωσης των φορολογικών συντελεστών, με ρητή αναφορά στο ΦΠΑ εστίασης. Το έχουμε θέσει στην τρόικα, παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία αποτίμησης από την εφαρμογή του. Είναι ένα από τα θέματα, που υπάρχει δέσμευση ότι θα συζητηθεί τον Ιούνιο. Ελπίζουμε σε ευτυχή κατάληξη.
•    Για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε ότι είμαστε και παραμένουμε μέσα στους στόχους ενός δύσκολου προγράμματος: κλείσαμε το δύσκολο 2012 με καλύτερα αποτελέσματα για το σύνολο του έτους (μικρότερο πρωτογενές έλλειμμα από τις προβλέψεις), ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2013 πάμε, επίσης, καλύτερα από τις προβλέψεις: έχουμε ήδη πρωτογενές πλεόνασμα, κάτι που προβλεπόταν μόνο για το τέλος του έτους. Θυμίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε περαιτέρω μείωση του δημοσίου χρέους. 
•    Επιπλέον, πετύχαμε τη δυνατότητα εξόφλησης σε πολλές δόσεις για οφειλές των ιδιωτών στην Εφορία. Μάλιστα, στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, με πολύ μικρό ποσό ελάχιστης μηνιαίας καταβολής.
•    Θεσπίζονται ευνοϊκότερες δόσεις για τους ενήμερους δανειολήπτες, το οποίο αναμένεται να ανασχέσει την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Παράλληλα, βελτιώθηκαν επιπλέον οι προβλέψεις, που ήδη υπάρχουν για όσους έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
•    Και όλα αυτά, ενώ η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου σε ιδιώτες προχωρά κανονικά και σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί. Αυτά τα 8,7 δισ. που θα εξοφλήσει το Δημόσιο φέτος θα συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη κατά περίπου  1%. 
•    Επίσης, δίνουμε μεγάλη προτεραιότητα στο θέμα του συμψηφισμού των ποσών ΦΠΑ- σημαντικό θέμα που έχει πάρει πάνω του το ΥΠΟΙΚ-, που χρωστούν οι επιχειρήσεις προς το Δημόσιο, με ΦΠΑ που τους οφείλει ολόκληρος ο δημόσιος τομέας- όχι μόνο ο στενός.
Στόχος μας είναι, πολύ σύντομα- ελπίζω μέσα στον επόμενο μήνα- να δώσουμε τη δυνατότητα συμψηφισμού των οφειλών των ιδιωτών με τις αντίστοιχες οφειλές ολόκληρου του δημόσιου τομέα.  Δηλαδή ΔΕΚΟ ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, δήμοι κ.α.
Η εφαρμογή της θα συμβάλλει :
-στον εξορθολογισμό της διαδικασίας καταβολής του ΦΠΑ που αφορά σε δημόσια έργα
-στην ανακούφιση των ιδιωτών-προμηθευτών και αναδόχων έργων του Δημοσίου
-στην αποκατάσταση της συνεπούς συμμόρφωσης του Δημοσίου
-στην βελτίωση των προσφορών των τρίτων κατά τη διαδικασία ανάθεσης
-στην αύξηση των εσόδων
-στην καταγραφή των τιμολογημένων υποχρεώσεων όλων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και στην ευχερή παρακολούθηση των ληξιπροθέσμων τους από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
-στην συνεπέστερη ανάληψη δεσμεύσεων και στην παρακολούθηση των πληρωμών από μέρους των Φορέων.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αναμφίβολα, απαιτείται συντονισμός πολλών υπηρεσιών. Επισπεύδουμε τις ενέργειες και προσδοκούμε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, θα προωθήσουμε την σχετική διάταξη.
Η ψήφιση του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου θα ανοίξει το δρόμο για την εκταμίευση της τελευταίας δόσης πρώτου τριμήνου (2,8 από το σύνολο των 52,5 δισεκατομμυρίων που είχαμε πάρει το Δεκέμβριο).
Παράλληλα, διευθετούμε τις εκκρεμότητες για να πάρουμε σε τρείς εβδομάδες και την επόμενη δόση των 6 δισεκατομμυρίων.
Συγκεκριμένα, αναμορφώνουμε το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ρυθμίσεων της τμηματικής καταβολής των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και στα Τελωνεία, λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή δυσχερή οικονομική συγκυρία.
Σκοπός μας είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών είσπραξης ληξιπροθέσμων οφειλών από τη φορολογική διοίκηση, αλλά και η παροχή κινήτρων για την άμεση και συστηματική εξόφληση των ληξιπροθέσμων οφειλών.
Με αυτό τον τρόπο, προβλέπουμε να υπάρξουν, παράλληλα με την ανακούφιση των συμπολιτών μας και τα ανάλογα οφέλη στο Κρατικά Ταμεία.
Επιπλέον, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το  πρόβλημα της καθυστέρησης επίλυσης φορολογικών υποθέσεων μέσω δικαστικής οδού. Εισάγουμε υποχρεωτική διαδικασία επίλυσης, όπου είναι εφικτό, στο επίπεδο φορολογικής διοίκησης και, μάλιστα, σε σύντομες προθεσμίες.
Γι αυτό το λόγο προβλέπεται η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να αποφαίνεται επί αιτήσεων των φορολογουμένων.
Επίσης, με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται η προώθηση της οικειοθελούς συμμόρφωσης των υποκείμενων στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
Για το σκοπό αυτό ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν ορθές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, ακόμη και στην περίπτωση που αδυνατούν να καταβάλουν το σύνολο του οφειλόμενου φόρου, καταβάλλοντας μόνο το συμβολικό ποσό των δέκα (10) ευρώ.
Στόχος των διατάξεων αυτών είναι η παροχή κινήτρου για την υποβολή ειλικρινών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.
Επιπλέον, οι νέες ρυθμίσεις διευκολύνουν τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες, διότι θα απεμπλακούν από την υποχρέωση καταβολής του 40%, με την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ, κάτι που θα ανακουφίσει τους υπόχρεους, σε μια περίοδο που η ρευστότητα αποτελεί ζητούμενο για την αγορά.
Σε σχέση με τη φορολόγηση των ακινήτων, μειώνουμε, κατά 15%, το έκτακτο τέλος για όλες τις ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες ακινήτων, ενώ λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τον υπολογισμό του τέλους, για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, ήτοι τους άνεργους, τους πολύτεκνους και τα άτομα με αναπηρία. Ο ενιαίος φόρος επί των ακινήτων, ο οποίος θα αντικαταστήσει το ειδικό τέλος ακινήτων, θα τεθεί σε μόνιμη εφαρμογή από το 2014.
Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής του Φ.Α.Π., σε επτά (7) μηνιαίες δόσεις καταβολής για τα έτη 2011 και 2012 και τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις για το έτος 2013, για να μπορέσουν οι φορολογούμενοι να αντεπεξέλθουν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Όλα αυτά τα  μέτρα, λοιπόν, στα οποία αναφέρθηκα ως τώρα, όχι μόνο δεν είναι επαχθή για τους πολίτες, όπως διακήρυττε μέχρι πρόσφατα η αντιπολίτευση, αλλά θα ανακουφίσουν μια πολύ μεγάλη μερίδα των πολιτών.

 

Από τον Μάιο θα ξεκινήσει ο συψηφισμός του ΦΠΑ μεταξύ ιδιωτών και όλου του δημοσίου


Στην εισήγησή του Υπ.Οικονομικών Κου Στουρνάρα για το πολυνομοσχέδιο ανέφερε μεταξύ άλλων και τα εξής :Επίσης, δίνουμε μεγάλη προτεραιότητα στο θέμα του συμψηφισμού των ποσών ΦΠΑ- σημαντικό θέμα που έχει πάρει πάνω του το ΥΠΟΙΚ-, που χρωστούν οι επιχειρήσεις προς το Δημόσιο, με ΦΠΑ που τους οφείλει ολόκληρος ο δημόσιος τομέας- όχι μόνο ο στενός.

Στόχος μας είναι, πολύ σύντομα- ελπίζω μέσα στον επόμενο μήνα- να δώσουμε τη δυνατότητα συμψηφισμού των οφειλών των ιδιωτών με τις αντίστοιχες οφειλές ολόκληρου του δημόσιου τομέα.  Δηλαδή ΔΕΚΟ ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, δήμοι κ.α.   Η εφαρμογή της θα συμβάλλει :
-στον εξορθολογισμό της διαδικασίας καταβολής του ΦΠΑ που αφορά σε δημόσια έργα
-στην ανακούφιση των ιδιωτών-προμηθευτών και αναδόχων έργων του Δημοσίου
-στην αποκατάσταση της συνεπούς συμμόρφωσης του Δημοσίου
-στην βελτίωση των προσφορών των τρίτων κατά τη διαδικασία ανάθεσης
-στην αύξηση των εσόδων
-στην καταγραφή των τιμολογημένων υποχρεώσεων όλων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και στην ευχερή παρακολούθηση των ληξιπροθέσμων τους από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
-στην συνεπέστερη ανάληψη δεσμεύσεων και στην παρακολούθηση των πληρωμών από μέρους των Φορέων.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αναμφίβολα, απαιτείται συντονισμός πολλών υπηρεσιών. Επισπεύδουμε τις ενέργειες και προσδοκούμε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, θα προωθήσουμε την σχετική διάταξη.

Η αλλαγή για τους 18ρηδες


Η αλλαγή που γίνεται με το πολυνομοσχέδιο για τους 18ρηδες είναι η εξαίρεση τους  από την  υποχρέωση  υποβολής φορολογικής δήλωσης,  εφόσον δεν εμφανίζονται ως προστατευόμενα μέλη στις φορολογικές δηλώσεων των γονέων ή κηδεμόνων τους.
Κατά συνέπεια παραμένουν οι κρυφοί φόροι για  τους 18ρηδες, που θα κληθούν να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση  χωρίς να έχουν εισοδήματα.

Η μαύρη τρύπα στα οικονομικά του κόμματος δημιουργεί ρήξεις στο ΠΑΣΟΚ.


Εμφύλια διαμάχη έχει ξεσπάσει στο ΠΑΣΟΚ ανάμεσα σε παπανδρεϊκούς και βενιζελικούς με αφορμή τη «μαύρη τρύπα» στα ταμεία του κόμματος, η οποία υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ και αποδίδονται στην περίοδο Παπανδρέου.
Από τη μία πλευρά το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγ. Βενιζέλος  αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ανέθεσε τον
έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του ΠΑΣΟΚ από κοινού στις έξι μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Πόρισμα του ελέγχου δεν έχει υποβληθεί. Μόλις υποβληθεί, θα συζητηθεί στα καταστατικά όργανα του ΠΑΣΟΚ, που θα αποφασίσουν για τις περαιτέρω ενέργειες, με γνώμονα την ανάγκη αλλά και την υποχρέωση πλήρους διαφάνειας.
Από την άλλη όμως ο πρώην γενικός διευθυντής του ΠΑΣΟΚ Ροβέρτος Σπυρόπουλος με δήλωσή του υποστήριξε ότι «τα οικονομικά όλων των κομμάτων, ελέγχονται κάθε χρόνο από την αρμόδια ειδική Επιτροπή της Βουλής. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας έχουν ελεγχθεί και τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα. Οτιδήποτε άλλο διακινείται, δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια και την πραγματικότητα».
Την ίδια ώρα μετά και το δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» πως ο Γιώργος Παπανδρέου εμφανίζεται να έχει εγκρίνει δαπάνες ύψους 500.000 € , συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού έλεγαν πως όλα αυτά κρύβουν σκοπιμότητες και τόνιζαν με έμφαση πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε θηριώδεις προσπάθειες για τη διαφάνεια, οπότε δεν μπορούν να λέγονται τέτοια θέματα. «Αλλο η διαφάνεια και άλλο η σκοπιμότητα».

Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

ΔΝΤ στην ΕΚΤ: Τυπώστε χρήμα" για να βγείτε από την ύφεση.


 Η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ καθώς και ο Διευθυντής του Ταμείου, Ντέιβιντ Λίπτον, κάλεσαν σήμερα τους ευρωπαίους ηγέτες να λάβουν αποφασιστικά μέτρα ώστε να ενδυναμώσουν τις προοπτικές της Ευρώπης για ανάπτυξη και να αποφύγουν τον κίνδυνο της οικονομικής στασιμότητας.
Στην ομιλία του σε φόρουμ στο Λονδίνο, ο διευθυντής του Ταμείου, Ντέιβιντ Λίπτον, μίλησε θετικά για τα “σημαντικά βήματα που έχει κάνει η ευρωζώνη” και
προέτρεψε για περισσότερες μεταρρυθμίσεις, “για να καταφέρει να προσπεράσει την κρίση και να επιστρέψει στην ανάπτυξη και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας”
Ο Λίπτον μίλησε εμφατικά για “το ρίσκο της στασιμότητας που δεν είναι κάτι μακρινό, αφού ήδη καταγράφεται αδυναμία ανάπτυξης και μισοτελειωμένες μεταρρυθμίσεις”. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ίσως θα έπρεπε “να λάβει επιπρόσθετα και ανορθόδοξα μέτρα” για να αποτρέψει την πτώχευση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την έλλειψη ρευστότητας, προφανώς εννοώντας παρόμοιες κινήσεις με αυτές της αμερικανικής FED καθώς και τις πρωτοβουλίες της Τράπεζας της Ιαπωνίας.
Παράλληλα, ο Ν. Λίπτον, ζήτησε την ανάληψη πρωτοβουλιών σχετικά με την Τραπεζική Ενοποίηση και την Ενιαία Εποπτική Αρχή την οποία αποκάλεσε “σημαντικό βήμα” και εξέφρασε την βεβαιότητα ότι η Ευρώπη θα καταφέρει να διαχειριστεί αποτελεσματικά αυτή την κρίση όπως άλλωστε έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν.
Υ/Γ: Ύστερα και από τις επιτυχίες των γερμανικών ομάδων δεν ακούει τίποτε ο Σόιμπλε.

Πώς θα φορολογηθούν οι αποδοχές που εισπράττονται σε μεταγενέστερο έτος.

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αυτές ισχύουν μετά την ψήφιση του Ν. 4110/2013 , ορίζεται ότι, ειδικά για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2012 που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος σε έτος μεταγενέστερο
από τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολείται και ακόμα και αν έγινε επίσχεση εργασίας από τους μισθωτούς ή ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησής τους είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο για την ανωτέρω διαχειριστική χρήση.

  Κατόπιν των παραπάνω   ο  εργοδότης έχει την υποχρέωση να αναγράφει διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2012,ώστε οι εν λόγω αποδοχές να φορολογηθούν στο έτος που θα εισπραχθούν».

Δ.Ε.Υ.Α.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Θε(ου) μελη(μα).

  Δέκα (10)  με τόνο πήρε στον έλεγχο προόδου  και διαγωγής  της Εφημερίδας « ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»  ο Αντ/ρχος Μασσαλάς  για την αντίθεσή του στο δημοτικό συμβούλιο , αναφορικά με την πρόταση  για ανάθεση  μιας   Τεχνικής Μελέτης  συνολικού προϋπολογισμού  1,5 εκ. ευρώ,  σε συγκεκριμένο    τεχνικό σύμβουλο.
  Ειδικότερα, η βαθμολογία  κατά  τον αξιολογητή της  Εφημερίδας βασίστηκε στο γεγονός  της αναγνώρισης ότι: "είναι «τσακάλι»  και όταν  βρίσκεται στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου , είναι  για λόγους ουσίας και όχι εντυπώσεων, ούτε για να χαζογελά. Κοντολογίς, εάν δεν ήταν αντιδήμαρχος  στη συνεδρίαση της Δευτέρας , μαζί και 3-4  ακόμη  σύμβουλοι  της πλειοψηφίας , το Σώμα  θα ενέκρινε (με την προτροπή και του προέδρου  του Δ.Σ.)  την ανάθεση μιας τεχνικής μελέτης  συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκ. ευρώ , σε συγκεκριμένο  τεχνικό σύμβουλο, χωρίς κανείς να πάρει μυρωδιά! Μιλάμε για απόφαση, που  εάν  υλοποιούνταν ( γιατί τελικά θα γίνει διαγωνισμός), θα ήταν  σκάνδαλο, ισότιμο, ή και μεγαλύτερο του ελλείμματος…!"
Αντ/δρος ΔΕΥΑΙ & Γραμματέας  Δ.Π.
Δήμαρχος & Πρόεδρος της ΔΕΥΑΙ
Υ/Γ.: Ύστερα από την τοποθέτηση αυτή  ανακύπτει ένα πελώριο θέμα  ηθικής για τον εισηγητή  της πρότασης αλλά και το δήμαρχο  κ. Φίλιο, ως προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Ι.                     
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον  να γνωρίσει η τοπική κοινωνία  τον εισηγητή της πρότασης για απ΄ ευθείας ανάθεση μελέτης  προϋπολογισμού 1,5 εκ . ευρώ .
Διότι αν αληθεύει ότι ήταν « Θεού  μέλημα» , να εισηγηθεί το θέμα ο αντ/δρος  της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. και γραμματέας της  δημοτικής παράταξης κ. Θεμελής , τότε  το πρόβλημα  γίνεται μεγάλο και αγγίζει , κατά τον βαθμολογητή, τα όρια  του  σκανδάλου , ισότιμου ή και μεγαλύτερου του  ελλείμματος…!
Επ΄ αυτού , εφόσον  φωτισθεί ακόμη περισσότερο το θέμα  και έχουμε στη διάθεσή μας  τις προγραμματικές συμβάσεις  και τις αποφάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Ι ( της οποίας πρόεδρος και αντιπρόεδρος συμβαίνει να είναι κ.κ. Φίλιος και Θεμελής)  κατά το  ''Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει...''   θα επανέλθουμε.


Απάτες και φοροδιαφυγή εκατ. και από κράτη-μέλη της Ε.Ε.


 Μπορεί η Ελλάδα να έχει το όνομα στη διαφθορά, αλλά τη «χάρη» τη μοιράζονται και άλλες χώρες στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από την Κοινοτική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), το 2011 ανακτήθηκαν 691,4 εκατ. ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων, στα οποία διαπιστώθηκαν παρατυπίες και απάτες από τα κράτη-μέλη της Ένωσης.Εξ αυτών, τα 524,7 εκατ. αφορούν κατάχρηση διαρθρωτικών κονδυλίων, ενώ τα
34 εκατ., απάτες που σχετίζονται με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 155 εκατ. ευρώ και συνολικές ποινές φυλάκισης 511 ετών. Σε 122 περιπτώσεις, εμπλέκονταν στην απάτη και κοινοτικοί υπάλληλοι

Πάντως, πιο διαδεδομένη μορφή απάτης στην Ε.Ε. είναι η φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Κομισιόν, περίπου ένα τρισ. ευρώ χάνεται κάθε χρόνο στην Ε.Ε. λόγω της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Από αυτά τα χρήματα, το 1%, δηλαδή 10 δισ., υπολογίζεται ότι χάνεται στην Ελλάδα. Εξυπακούεται ότι για τα δεδομένα της χώρας μας, το ποσό είναι τεράστιο. Όπως είχε δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή του στην «Κ» ο αρμόδιος επίτροπος για τα Φορολογικά Θέματα, Αλγκίρντας Σεμέτα, «αν το ελληνικό Δημόσιο περιόριζε τη φοροδιαφυγή, την εισφοροδιαφυγή και τη μη απόδοση ΦΠΑ στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τότε θα εξοικονομούσε 5% του ΑΕΠ ετησίως». Στο πλαίσιο του συντονισμού των προσπαθειών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Κομισιόν εγκαινίασε χθες μια νέα πλατφόρμα για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα. Η πλατφόρμα, η οποία θα απαρτίζεται από 45 μέλη προερχόμενα από τα κράτη της Ε.Ε και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, θα παρακολουθεί την πρόοδο των κρατών-μελών όσον αφορά την αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και την εξάλειψη των φορολογικών παραδείσων, σύμφωνα με τις συστάσεις που διατύπωσε πέρυσι η Επιτροπή. Η πρώτη συνεδρίαση της πλατφόρμας έχει προγραμματιστεί για τις 10 Ιουνίου.

Εφοριακός: Με πίεζε να σβήσω πρόστιμο μαμούθ σε εταιρεία

Στη Βουλή διαβιβάζουν οι οικονομικοί εισαγγελείς Γρ. Πεπόνης και Σπ. Μουζακίτης, δικογραφία που σχηματίστηκε από τον επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα Θεσσαλονίκης για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ευθυνών τού πρώην υφυπουργού Οικονομικών, Δημήτρη Κουσελά, σε υπόθεση μη είσπραξης οφειλών από ΦΠΑ, από εταιρεία μεταφοράς πετρελαίου από τη Θεσσαλονίκη στα Σκόπια.
  Η υπόθεση, που ερευνήθηκε από την εισαγγελία Θεσσαλονίκης, αφορά καταγγελίες συνταξιούχου πλέον εφοριακού ότι ο πρώην υφυπουργός φέρεται να παρενέβη, ώστε να «παγώσει» οικονομικός έλεγχος στην επίμαχη εταιρεία στην οποία είχε καταλογιστεί οφειλή από ΦΠΑ και τελικώς να μην εισπραχθεί η οφειλή.
Η εν λόγω εταιρεία φέρεται να υπέβαλε αίτημα να της επιστραφεί ΦΠΑ, επικαλούμενη ειδικό καθεστώτος που διέπει τέτοιες επιχειρηματικές ενέργειες. Ο αρμόδιος τότε εφοριακός υπάλληλος στη ΔΟΥ Ανωνύμων Εταιριών και καταγγέλλων, ωστόσο, διαπίστωσε πως η εταιρεία δεν δικαιούται να λάβει επιστροφή ΦΠΑ και επιπλέον εντόπισε οφειλή για το έτος 2005, ύψους 5,7 εκατομμυρίων ευρώ. Σε περαιτέρω, δε, έρευνα που διενεργήθηκε για τα έτη 2006-10 διαπιστώθηκε επιπλέον οφειλή ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ.
  Η εταιρεία, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται αρχικά να αποδέχθηκε την οφειλή των 5,7 εκατομμυρίων ευρώ αλλά όχι και των υπολοίπων χρημάτων.
  Κατά τις καταγγελίες, που ερεύνησε ο εισαγγελέας, ο τότε υφυπουργός Οικονομικών, Δ. Κουσελάς, φέρεται να ενεπλάκη, ώστε να μην προχωρήσουν οι διαδικασίες, καθώς επρόκειτο να ψηφιστεί τροπολογία, η οποία ουσιαστικά θα καταργούσε την υποχρέωση της εν λόγω εταιρείας πετρελαιοειδών. Ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι η τροπολογία ψηφίστηκε το 2011 και ότι έτσι η εταιρεία έλαβε πίσω τα 5,7 εκατομμύρια, που αρχικά κατέβαλε, και ανακλήθηκαν και οι καταλογισμοί των υπολοίπων 25 εκατομμυρίων ευρώ.
  Η δικογραφία για την υπόθεση διαβιβάζεται στην εισαγγελία του Αρείου με τελικό προορισμό τη Βουλή, η οποία θα κρίνει αν τίθεται θέμα ενδεχόμενου καταλογισμού ευθυνών του κ. Κουσελά.

Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

Η επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

Η  επιστροφή του φόρου που δικαιούνται οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, προκύπτει πλέον με την εφαρμογή κατ΄ αποκοπή συντελεστή 6%, αντί για 11% που ίσχυε, στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών προς άλλους υποκείμενους στο φόρο, εκτός των αγροτών του καθεστώτος αυτού.

Ο νέος κατ΄ αποκοπή συντελεστής επιστροφής φόρου εφαρμόζεται για αιτήσεις επιστροφής που υποβάλλονται από 1.1.2013 και μεταγενέστερα.

Για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων που πραγματοποιούνται από τους ίδιους τους αγρότες μέσα  από δικό τους κατάστημα  ή στις λαϊκές αγορές ή για  εξαγωγές ο συντελεστής περιορίζεται από 5% στο 3%.

Για την υποβολή των αιτήσεων επιστροφής των αγροτών ειδικού καθεστώτος για το έτος 2013 θα χρησιμοποιηθεί το έντυπο  έκδοσης 2007.

Όσον αφορά τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, ισχύουν αναλογικά οι διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν με προηγούμενες εγκυκλίους.

Από αρχές Μαΐου οι άδειες παραμονής σε ξένους για επενδύσεις σε ακίνητα


Σύμφωνα με τον πρόσφατο επενδυτικό νόμο,( ν. 4146/2013)  προβλέπεται η χορήγηση άδειας διαμονής για όποιον διαθέτει στην Ελλάδα  συνολική ακίνητη περιουσία, είτε προσωπικά είτε μέσω νομικού προσώπου άνω των 250.000 ευρώή έχει συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας χρονομεριστική μίσθωση ιδίας αξίας. Η άδεια διαμονής ισχύει για 5 χρόνια και υπάρχει η δυνατότητα για αλλεπάλληλες ισόχρονες ανανεώσεις στην περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας εξακολουθεί να διαθέτει στην Ελλάδα ακίνητη περιουσία από 250.000 ευρώ και άνω. Η άδεια διαμονής μπορεί να χορηγείται και στα μέλη της οικογένειάς του. Όλοι θα πρέπει να έχουν λάβει θεώρηση εισόδου (βίζα), εφόσον αυτό απαιτείται. Σημειώνεται πάντως ότι η άδεια διαμονής δεν συνιστά άδεια εργασίας και επιπλέον τα χρόνια που αυτή ισχύει δεν θα προσμετρούνται για την απόκτηση ιθαγένειας. Παρόμοια κίνητρα χορηγούνται και σε άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Στην Ισπανία το ελάχιστο όριο ακίνητης περιουσίας για τη χορήγηση της άδειας διαμονής είναι 160.000 ευρώ, στην Πορτογαλία 400.000 ευρώ, ενώ στην Κύπρο προωθείται να χορηγείται και ιθαγένεια.

Διευκρινίσεις θεμάτων γονικής παροχής και κληρονομιάς φορτηγών δημοσίας χρήσης.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χατζηδάκης  με εγκύκλιό του   έδωσε  διευκρινίσεις επί  θεμάτων γονικής παροχής και κληρονομιάς φορτηγών δημοσίας χρήσης.
 Η ρύθμιση ( Β1/52972/5461/4-1-2013 εγκ.) που παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης οριστικής άδειας κυκλοφορίας φορτηγού δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ) χωρίς την `Αδεια Οδικών Μεταφορών (ΑΟΜ) στις  περιπτώσεις γονικής παροχής ή κληρονομιάς ΦΔΧ που έγινε πριν τις 4-1-2013 ή που θα συμβεί από τις 4-1-2013 έως τις 4-1-2014, επεκτείνεται και ισχύει για λόγους ίσης μεταχείρισης και στις περιπτώσεις μεταβίβασης (πώλησης) ή δωρεάς εν ζωή
ΦΔΧ μεταξύ γονέων και τέκνων ή μεταξύ συζύγων και συγκεκριμένα:
• μεταβίβαση ή δωρεά εν ζωή μεταξύ γονέων και τέκνων ή μεταξύ συζύγων που έγινε πριν τις 4-1-2013, εφ΄ όσον δεν έχει εκδοθεί ακόμα η ΑΟΜ και η οριστική άδεια κυκλοφορίας
• μεταβίβαση ή δωρεά εν ζωή μεταξύ γονέων και τέκνων ή μεταξύ συζύγων που θα γίνει από τις 4-1-2013 έως τις 4-1-2014.
   Η οριστική άδεια κυκλοφορίας του ΦΔΧ πρέπει να εκδοθεί μέσα στην διάρκεια της προσωρινής λειτουργίας επιχείρησης, που χορηγείται από την υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών για το διάστημα που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και εγκυκλίους για περίπτωση γονικής παροχής, δωρεάς εν ζωή και κληρονομιάς (ένα έτος με δυνατότητα παράτασης έξι μηνών). Σε περιπτώσεις μεταβίβασης (πώλησης) προς συζύγους και τέκνα, οι ισχύουσες διατάξεις δεν προβλέπουν την χορήγηση προσωρινής λειτουργίας επιχείρησης, επομένως ο σύζυγος που αποκτά το ΦΔΧ θα πρέπει να κατέχει την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα προκειμένου να γίνει η μεταβίβαση και η ταξινόμηση.

Νομοθετική ρύθμιση για τις off shore επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών


 Νομοθετική ρύθμιση, που θα συμπεριληφθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο, για τις off shore μελετά το υπουργείο Οικονομικών, βάζοντας στο στόχαστρο τις εξωχώριες εταιρείες 

για τις οποίες διαπιστώνεται ότι στην πραγματικότητα «διοικούνται» από τον τόπο κατοικίας αντί για τη χώρα διοίκησης που δηλώνουν.
Τα παραπάνω προκύπτουν από όσα ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης, με αφορμή τη συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή του σχεδίου νόμου για την κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ αναφορικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα.
Το υπουργείο επικεντρώνεται στις εξωχώριες εταιρείς για τις οποίες διαπιστώνεται ότι τα έσοδα από τη δραστηριότητά τους κατευθύνονται στο τόπο κατοικίας και όχι στον χώρο που έχουν δηλώσει ως τόπο διοίκησης, χωρίς αυτά τα έσοδα να είναι δυνατό σήμερα να φορολογηθούν.

Στα σκαριά συμψηφισμός Φ.Π.Α. ιδιωτών - Δημοσίου

Νέα ρύθμιση που θα επιτρέπει τον συμψηφισμό των ποσών ΦΠΑ που χρωστούν οι επιχειρήσεις προς το Δημόσιο με το ΦΠΑ που τους οφείλει ολόκληρος ο δημόσιος τομέας δηλαδή υπουργεία, νοσοκομεία, τοπική αυτοδιοίκηση, ΔΕΚΟ κ.λπ., προωθεί ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας.

Η νέα νομοθετική ρύθμιση η οποία αναμένεται να δώσει ανάσα ρευστότητας σε εκατοντάδες επιχειρήσεις αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέχρι το τέλος Ιουνίου και μεταξύ άλλων θα προβλέπει την επέκταση του συμψηφισμού οφειλών ΦΠΑ από τον στενό δημόσιο τομέα που ισχύει σήμερα σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα. Δηλαδή, θα συμψηφίζονται τα ποσά ΦΠΑ που οφείλουν σε επιχειρήσεις οι φορείς και οργανισμοί της γενικής κυβέρνησης (ΔΕΚΟ, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, τοπική αυτοδίοικηση, ΝΠΙΔ κ.ά.) με το ΦΠΑ που χρωστούν στο Δημόσιο οι επιχειρηματίες. Αυτό σημαίνει ότι αν ένας επιχειρηματίας οφείλει στην εφορία ΦΠΑ από τις συναλλαγές του ύψους 5.000 ευρώ και ταυτόχρονα ένας δήμος του οφείλει ΦΠΑ 4.000 ευρώ τότε οι ΔΟΥ θα συμψηφίζουν την οφειλή, με την απαίτηση ο επιχειρηματίας να καταβάλει στην εφορία τη διαφορά, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 1.000 ευρώ.

Ωστόσο για να διενεργηθεί συμψηφισμός θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και εκκαθαρισμένη η χρηματική απαίτηση του οφειλέτη κατά της γενικής κυβέρνησης, η οποία θα αποδεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή δημόσιο έγγραφο.

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, για την έκδοση βεβαίωσης οφειλής σε περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτου


Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, θα επιτρέπονται στο εξής, προς διευκόλυνση των οφειλετών, οι μεταβιβάσεις ακινήτων ακόμα και αν το τίμημα της πώλησης είναι μικρότερο από το ύψος της οφειλής. Με την απόφαση αυτή διευκολύνονται συναλλαγές, όπως επίσης και η εξόφληση των χρεών προς το Δημόσιο.

Ειδικότερα με την νέα υπουργική απόφαση δίνεται η δυνατότητα σε οφειλέτες του Δημοσίου να λαμβάνουν βεβαίωση οφειλής ακόμα και αν το προϊόν της μεταβίβασης δεν εξοφλεί πλήρως το ύψος των οφειλών τους, αρκεί οι εναπομείνασες οφειλές να διασφαλίζονται είτε από λοιπά περιουσιακά στοιχεία είτε από εγγυήσεις τρίτων.

Με το ισχύον καθεστώς στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν επιτρεπόταν η έκδοση βεβαίωσης οφειλής, που αποτελεί προϋπόθεση για τη μεταβίβαση, εάν το τίμημα της μεταβίβασης δεν εξοφλούσε πλήρως τις οφειλές προς το Δημόσιο. 


Η αύξηση του ΕΕΤΗΔΕ που σχεδιάζεται για εκτός σχεδίου και τιμής ζώνης ακίνητα οδηγεί σε αδικίες και ακρότητες.

Δυσαρεστημένοι, και δικαιολογημένα, εμφανίζονται οι ιδιοκτήτες κατοικιών σε οικισμούς εκτός σχεδίου και εκτός αντικειμενικής αξίας  από τη ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση, προκειμένου να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό των 200 εκατ. ευρώ από την οριζόντια  μείωση κατά   15% του ΕΕΤΗΔΕ., του αποκαλούμενου και «χαράτσι» της ΔΕΗ. 

 
  
Ειδικότερα το δημοσιονομικό κενό  σχεδιάζει να το καλύψει, μεταξύ των άλλων, και με την προσαρμογή  του συντελεστή  3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο  που ισχύει για τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός τιμής ζώνης, στο  Μ.Ο. των συντελεστών που ισχύουν στο Δήμο που ανήκουν ή στους όμορους Δήμους.

 Η εφαρμογή της ρύθμισης αυτής θα οδηγήσει όχι μόνο σε αδικίες αλλά και σε ακρότητες ,αφού υπάρχει  περίπτωση  ο συντελεστής να ξεπεράσει  και τον υψηλότερο συντελεστή της κοινότητας  στην οποία βρίσκεται.
   Για παράδειγμα, εάν  ο συντελεστής ακινήτου εκτός σχεδίου  και αντικειμενικής αξίας  σε κοινότητα ανέρχεται σε 3 ευρώ ανά τ.μ. και  εντός  σχεδίου  σε  4 ευρώ και ο Μ.Ο.  των συντελεστών  ακινήτων  ενός Δήμου διαμορφώνεται σε   5 ευρώ ανά τ.μ., τότε ο  συντελεστής   φορολόγησης του εκτός σχεδίου ακινήτου θα είναι μεγαλύτερος  από τον εντός σχεδίου συντελεστή της κοινότητας που ανήκει.
     Η προτεινόμενη  λοιπόν ρύθμιση από την Πολιτεία  θα  επιβαρύνει τη φορολογική υποχρέωση με  αύξηση υψηλότερη της  έκπτωσης , οπότε η πολιτεία  οφείλει να επανεξετάσει τη θέση της   και να καθορίσει ως συντελεστή  το μοναδικό συντελεστή της κοινότητας στα όρια της οποίας βρίσκεται η κατοικία ή σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι συντελεστές με  το μέσο όρο  της κοινότητας και όχι το μέσο όρο του Καλλικρατικού  Δήμου.
    Επιβάλλεται , λοιπόν, η αναθεώρηση  του  σχεδιασμού του ΕΕΤΗΔΕ για να προληφθούν  κραυγαλέες  αδικίες  σε βάρος φτωχών πολιτών.


Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

Παρατηρητήριο: Πρώτο «καμπανάκι» για 217 δήμους .

Με κυρώσεις απειλεί το υπουργείο Εσωτερικών 217 δήμους οι οποίοι δεν έχουν καταχωρήσει ακόμη τα οικονομικά στοιχεία του 2012 αλλά και του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2013 στον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ, με αποτέλεσμα να «εντοπίζονται ελλείψεις που παρακωλύουν την πλήρη λειτουργία του
Κ.Κ.Δ., και προκαλούν χρονική υστέρηση στη μετάβαση στο συγκεκριμένο σύστημα παρακολούθησης».
Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο που απέστειλε ο γενικός γραμματέας του ΥΠΕΣ Γ. Ιωαννίδης «η απουσία μέρους ή συνόλου των οικονομικών στοιχείων από τον κόμβο δύναται να επισύρει τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις», οι οποίες  αφορούν «παρακράτηση της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, πρόστιμο επί των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, διοικητικές κυρώσεις». Ανάμεσα τους και οι δήμοι  : ΔΩΔΩΝΗΣ   -  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ -    ΜΕΤΣΟΒΟΥ  και  ΠΩΓΩΝΙΟΥ.

Υ/Γ. Σημειώνεται ότι με επείγουσα  υπομνηστική εγκύκλιο  (Α.Π. 15080 16.04.2013)  ο  Γ.Γ. του Υπ. Εσωτερικών κ. Γ.  Ιωαννίδης   καλεί τους ΟΤΑ να  προβούν  άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη διάθεση των εν λόγω οικονομικών στοιχείων  (του έτους 2012  και του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2013)  στον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ.,  για να μην επιβληθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.  Αξίζει να επισημανθεί ότι με προηγούμενη  εγκύκλιό του (Α.Π. 53/47473/17-12-2012) ο ίδιος Γ. Γραμματέας  τους γνωστοποιεί την έναρξη  της Πλήρους Λειτουργίας του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας και τους καλεί μέχρι   21 Δεκεμβρίου 2012 να διαθέσουν στον Κεντρικό Κόμβο τα στοιχεία για το Μήνα Αναφοράς «Σεπτέμβριο 2012»  και «Οκτώβριο 2012».Κατόπιν αυτού  αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι ισχυρισμοί του  κ. Δημάρχου ότι ενημερώθηκε για πρώτη φορά στα Ελευθέρια! …