Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

Η ληξιπρόθεσμη 1η δόση του ΕΝΦΙΑ δεν οδηγεί άμεσα στο χάσιμο της ρύθμισης των 100 δόσεων.


Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος αφήσει να γίνει ληξιπρόθεσμη η 1η δόση του ΕΝΦΙΑ χάνει άμεσα τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει πρώτα ο οφειλέτης να λάβει ατομική ειδοποίηση στην οποία θα του δίνεται προθεσμία 30 ημερών για να τακτοποιήσει τη νέα ληξιπρόθεσμη οφειλή του (την 1η δόση του ΕΝΦΙΑ).
Αν περάσουν οι 30 μέρες που θα του δίνονται μέσω της ειδοποίησης και δεν τακτοποιήσει τη νέα ληξιπρόθεσμη οφειλή (αν δηλαδή δεν πληρώσει μέσα στις 30 αυτές μέρες την 1η δόση του ΕΝΦΙΑ ή αν δεν την ρυθμίσει μαζί με τις μη ληξιπρόθεσμες δόσεις του ΕΝΦΙΑ έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις με βάση την πάγια ρύθμιση) τότε κινδυνεύει να χάσει και τη ρύθμιση των 100 δόσεων.
Γιαυτό λοιπόν όσοι έχουν ρύθμιση, θα πρέπει να πληρώσουν ή να εντάξουν στην πάγια ρύθμιση την οφειλή του ΕΝΦΙΑ.

Τι μπορεί να σας κατασχέσει η εφορία εάν δεν πληρώσετε εγκαίρως τις οφειλές σας.

   Οι αλλαγές που έγιναν πρόσφατα στο νόμο για τις κατασχέσεις λόγων οφειλών προς το Δημόσιο, διατηρούν την προστασία μόνο για μισθούς, συντάξεις και κοινωνικά βοηθήματα μέχρι 1.000 ευρώ το μήνα και για καταθέσεις με υπόλοιπο 1.250 ευρώ σε ένα μόνο λογαριασμό κάθε οφειλέτη. Ταυτόχρονα επέτρεψαν στην εφορία να κατάσχει μεγαλύτερα ποσά από εισοδήματα και καταθέσεις.
   Για το σκοπό αυτό, μάλιστα, οι φορολογικές αρχές εφαρμόζουν διαδικασίες-εξπρές, με τη βοήθεια τις σύγχρονης τεχνολογίας.
H ισχύουσα νομοθεσία για τις κατασχέσεις κρύβει πολλές παγίδες για τους οφειλέτες του Δημοσίου. Ας τις δούμε αναλυτικά:

1) Η Εφορία δικαιούται να κατάσχει ακίνητο για ληξιπρόθεσμο χρέος άνω των 500 ευρώ!

Αν οφείλετε στο Δημόσιο οποιοδήποτε ποσό πάνω από 500 ευρώ (π.χ. ένα ποσό της τάξεως των 550 ή των 600 ή των 1.000 ευρώ) και δεν έχετε καταθέσεις στις τράπεζες ούτε κάποια έσοδα ή εισοδήματα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να κατασχεθούν για να αποπληρωθεί η οφειλή σας, τότε υπάρχει πιθανότητα μια ... ωραία πρωία να πληροφορηθείτε ότι εκδόθηκε εντολή για κατάσχεση του σπιτιού σας ή κάποιου άλλου ακινήτου που κατέχετε.
Μπορεί να φαίνεται παράλογο, αλλά η Εφορία έχει δικαίωμα - ακόμη και τώρα που υποτίθεται ότι αυξήθηκε η προστασία σας από τις κατασχέσεις – να δεσμεύσει και να κατάσχει ένα ακίνητό σας για ένα πολύ χαμηλό χρέος. Το «γράμμα» του νόμου προβλέπει ότι για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο άνω των 500 ευρώ δύνανται να επιβληθούν όλα τα εναλλακτικά αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχέσεων ακινήτων.
Δηλαδή για ένα χρέος 600 ευρώ μπορεί η Εφορία να ζητήσει κατάσχεση ακινήτου. Μέχρι και πριν από 1,5 περίπου μήνα και συγκεκριμένα μέχρι τις 6 Απριλίου το όριο ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι το οποίο δεν επιτρεπόταν κατασχέσεις ακινήτων ήταν 300 ευρώ, αλλά από τις 7 Απριλίου αυξήθηκε στα 500 ευρώ. Συνεπώς, ο κίνδυνος να μπλέξετε σε περιπέτειες με την ακίνητη περιουσία σας αν χρωστάτε πάνω από 500 ευρώ στο Δημόσιο και δεν τα 'χετε πληρώσει εμπρόθεσμα εξακολουθεί να υπάρχει, έστω κι αν οι πιθανότητες να τον αντιμετωπίσετε είναι μικρές.

2) Η Εφορία μπορεί να προχωρήσει σε κατάσχεση αυτοκινήτου, σκάφους ή οποιουδήποτε άλλου κινητού περιουσιακού στοιχείου κατέχετε, εφόσον χρωστάτε πάνω από 500 ευρώ.

Το όριο ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι το οποίο δεν επιτρέπονται κατασχέσεις ακινήτων - και το οποίο αυξήθηκε πρόσφατα από τα 300 στα 500 ευρώ - ισχύει και για κατασχέσεις κινητών περιουσιακών στοιχείων. Συνεπώς, για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο άνω των 500 ευρώ επιτρέπεται στις φορολογικές αρχές να κατάσχουν οποιαδήποτε κινητά περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών. Επιτρέπεται δηλαδή η κατάσχεση ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου ή μιας βάρκας ή ενός σκάφους αναψυχής για χρέος 550 ή 600 ή 1.000 ευρώ ή οποιουδήποτε άλλου ποσού άνω των 500 ευρώ.
Μισθοί, εφάπαξ, ενοίκια, έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων

3) Για οποιοδήποτε ποσό ληξιπρόθεσμης οφειλής προς το Δημόσιο η Εφορία έχει πλέον το δικαίωμα να κατάσχει τα ακόλουθα ποσά που τυχόν δικαιούται να εισπράξει ο οφειλέτης:

α) Από ποσά μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων άνω των 1.000 και έως 1.500 ευρώ το μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου ποσοστού 50% επί του τμήματος πάνω από τα 1.000 και μέχρι τα 1.500 ευρώ, ενώ από ποσά άνω των 1.500 ευρώ το μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου του συνόλου του υπερβάλλοντος των 1.500 ευρώ ποσού αντί του 25% που ίσχυε μέχρι πρότινος.
β) Το 1/2 οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος καταβάλλεται περιοδικά στον οφειλέτη, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση το ποσό που απομένει μετά την κατάσχεση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 1.000 ευρώ.
γ) Το 1/5 των καταβαλλόμενων ημερομισθίων.
δ) Το ½ του εφάπαξ που καταβάλλεται από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, λόγω εξόδου από την υπηρεσία ή το επάγγελμα.
ε) Έως και το 100% των ενοικίων των οποίων επίκειται η είσπραξη, εφόσον ο οφειλέτης δικαιούται να λαμβάνει τέτοια εισοδήματα.
στ) Έως και το 100% των πάσης φύσεως αποζημιώσεων (π.χ. για απόλυση του οφειλέτη από την εργασία ή για ζημιά που υπέστη κάποιο ασφαλισμένο περιουσιακό στοιχείο του κ.λπ.)
ζ) Έως και το 100% των πάσης φύσεως εισπράξεων από πωλήσεις προϊόντων ή οποιονδήποτε άλλων πραγμάτων (π.χ. ακινήτων, ΙΧ αυτοκινήτων, σκαφών κ.λπ.).
Οι κατασχέσεις των παραπάνω ποσών επιτρέπεται να γίνονται πριν την καταβολή τους στους δικαιούχους-οφειλέτες του Δημοσίου, δηλαδή ενώ τα ποσά αυτά βρίσκονται ακόμη στα χέρια εκείνων που πρόκειται να τα καταβάλουν (στα χέρια τρίτων, δηλαδή στα χέρια των εργοδοτών αν πρόκειται για μισθούς ή των ασφαλιστικών ταμείων αν πρόκειται για συντάξεις ή άλλες παροχές ή στα χέρια των ενοικιαστών αν πρόκειται για ενοίκια ή στα χέρια των αγοραστών αν πρόκειται για ποσά από πωλήσεις κ.λπ.).

Καταθέσεις

4) Για οποιοδήποτε ποσό ληξιπρόθεσμου χρέους προς το Δημόσιο η Εφορία έχει δικαίωμα να κατάσχει ποσά από τις καταθέσεις του οφειλέτη στις τράπεζες. Εξαιρούνται τα ακόλουθα ποσά:
α) Μισθοί, συντάξεις και λοιπά βοηθήματα καταβαλλόμενα τακτικά από ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον έχουν κατατεθεί σε έναν συγκεκριμένο λογαριασμό μισθοδοσίας, ο οποίος έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά από τον οφειλέτη, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών. Στην περίπτωση αυτή ισχύει ακατάσχετο όριο 1.250 ευρώ.
β) Ορισμένα κοινωνικά επιδόματα, όπως το επίδομα ανεργίας που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ, τα επιδόματα τέκνων και τα ειδικά επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, που καταβάλλονται από τον ΟΓΑ. Για να μην κατασχεθούν τα ποσά αυτά ενόσω βρίσκονται κατατεθειμένα σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη, θα πρέπει να μην υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ και ο λογαριασμός στον οποίο έχουν κατατεθεί να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά από τον οφειλέτη, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, ως «ο ένας και μοναδικός λογαριασμός για τον οποίο ισχύει ακατάσχετο όριο καταθέσεων μέχρι 1.500 ευρώ».
γ) Οποιασδήποτε άλλης προέλευσης χρηματικό υπόλοιπο μέχρι 1.250 ευρώ υπάρχει σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί από τον οφειλέτη ως ο «ένας και μοναδικός λογαριασμός για τον οποίο ισχύει ακατάσχετο όριο καταθέσεων μέχρι 1250 ευρώ.

Ότι σπέρνεις θερίζεις

Παράταση πληρωμής ΦΠΑ


 Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ που η καταληκτική 
προθεσμία υποβολής τους είναι η 30.10.2015 μέχρι και τις 6.11.2015.
  Η προθεσμία καταβολής του φόρου, που τυχόν προκύπτει, από τις ανωτέρω
 δηλώσεις παρατείνεται μέχρι και τις 6.11.2015. Στην περίπτωση επιλογής της
 καταβολής του οφειλόμενου χρεωστικού υπολοίπου σε δόσεις η ανωτέρω ημερομηνία
 είναι καταληκτική μόνο για την πρώτη δόση.
  Η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του 
ειδικού δικτύου TAXISnet.

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Αυξήσεις φόρων για το αγροτικό πετρέλαιο και για τις μικρές ζυθοποιίες

Αυξήσεις φόρων για το αγροτικό πετρέλαιο και για τις μικρές για τις μικρές ζυθοποιίες φέρνει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και θα αρχίσει να συζητείται από την Παρασκευή στις αρμόδιες επιτροπές και αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
Οι φορολογικές αλλαγές που επέρχονται, είναι οι εξής:
-Αποσαφηνίζεται ότι το αγροτικό πετρέλαιο θα επιβαρύνεται με ειδικό φόρο κατανάλωσης 200 ευρώ ανά 1.000 λίτρα αντί για 66 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα. Ο αυξημένος φόρος ισχύει από 01/10/2015 έως 30/09/2016.Από την 01/10/2016 δεν θα υπάρχει ειδικό καθεστώς για τους αγρότες οι οποίοι θα πληρώνουν κανονικά την τιμή του πετρελαίου κίνησης.
-Οι μικρές ζυθοποιίες, πλήρωναν μέχρι σήμερα το 50% του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που επιβαλλόταν στην μπύρα, εφόσον η παραγωγή τους δεν ξεπερνούσε τα 200.000 εκατόλιτρα ετησίως. Ο συντελεστής του 50% θα παραμείνει σταθερός μόνο για τις μικρές ζυθοποίες που θα παράγουν μέχρι 15.000 εκατόλιτρα. Για όλες τις υπόλοιπες ο συντελεστής θα διαμορφωθεί από το 2016 από 55% έως 75% κάτι που σημαίνει ότι και η φορολογική επιβάρυνση θα αυξηθεί κατά 50%.
-Στη ρύθμιση των 100 δόσεων, έχει ενσωματωθεί περιουσιακό κριτήριο. Προβλέπει ότι όποιος χρωστάει λιγότερα από 5.000 ευρώ, για να διατηρήσει το μηδενικό επιτόκιο, πρέπει, πέραν του εισοδηματικού κριτηρίου, να πληροί και το περιουσιακό κριτήριο που ορίζει ότι η αξία των ακινήτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη διάταξη αναδιατυπώθηκε έτσι ώστε ο έλεγχος να γίνει με βάση τις αξίες που προκύπτουν για τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ. Με το που θα ψηφιστεί ο νόμος, η ΓΓΔΕ θα «τρέξει» τον έλεγχο και για όσους προκύψει ότι έχουν ακίνητα άνω των 150.000 ευρώ, θα τους «φορτώσει» επιτόκιο 5% ακόμη και αν πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο.
-Προβλέπεται η μεταφορά 500 οργανικών θέσεων από το ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ.
-Αυξάνεται από 3.500 σε 4.020 ο αριθμός των υποθέσεων φορολογικού και τελωνειακού ενδιαφέροντος που μεταφέρονται από το ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ, προκειμένου να αποφεύγονται επικαλύψεις αρμοδιοτήτων.

Παράταση έως τις 6 Νοεμβρίου για τις δηλώσεις ΦΠΑ

   Παρατείνεται μέχρι τις 6 Νοεμβρίου 2015 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ, που έληγε στις 30 Οκτωβρίου.
   Όπως προβλέπεται σε απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων η προθεσμία καταβολής του φόρου, που τυχόν προκύπτει, από τις δηλώσεις αυτές παρατείνεται επίσης μέχρι και τις 6.11.2015.
    Στην περίπτωση που επιλεγεί η καταβολή του οφειλόμενου χρεωστικού υπολοίπου να γίνει σε δόσεις η προθεσμία της 6ης Νοεμβρίου αφορά μόνο την καταβολής της πρώτης δόσης.
   Παράλληλα και με στόχο τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού για τα νομικά πρόσωπα (ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων), έως και την 30ή Νοεμβρίου 2015, μόνο για τις υποθέσεις για τις οποίες εκκρεμεί η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014.

H άρτια τεχνοκρατική Εισήγηση του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ του Νομού Ιωαννίνων Γιάννη Καραγιάννη στην Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου

        Ο κ. Καραγιάννης  στο δεκάλεπτο του χρόνου ως Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ στην συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου στις 29-10-2015,  ανέπτυξε τεχνοκρατικά και χωρίς πολιτικά λογοπαίγνια  το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σχετικά με τη συνεργασία της Ελλάδος με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

      Το σχέδιο νόμου αφορά τη συμφωνία ενεργοποίησης  της έναρξης  δραστηριότητας της Τράπεζας στην Ελλάδα, όπου μέσω αυτής η χώρα μας αναμένεται να αποκτήσει πρόσβαση σε χρηματοδότηση ύψους τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ έως το 2020.
    Προβλέπεται κυρίως η ενίσχυση μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και έργων υποδομών μέσω χαμηλότοκων ανακυκλούμενων δανείων.
    Η εφαρμογή της συμφωνίας θα οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,4% ετησίως, τη δημιουργία 15.000 νέων θέσεων εργασίας και την είσπραξη 650 εκατ. ευρώ από φορολογικά έσοδα σε ετήσια βάση.
      Ευχόμαστε η Ήπειρος  που αποτελεί και την φτωχότερη περιφέρεια να έχει αυξημένο μερίδιο γιατί οι Κυβερνήσεις διαχρονικά ήταν απούσες. 

Ολόκληρη την εισήγηση στο παρακάτω βίντεο.

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Η Μερόπη Τζούφη ενώπιον των οξυμένων προβλημάτων του Π.Ν.Ι.συναντήθηκε με το Δ/τή και το Σύλλογο Εργαζομένων .


Συνάντηση με το Διοικητή και το Σύλλογο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων είχε τη Δευτέρα και την Τρίτη η Μερόπη Τζούφη βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ.

Στις συναντήσεις αυτές συζητήθηκαν μια σειρά χρόνιων προβλημάτων και παθογενειών που αντιμετωπίζει το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο, όπως η λειτουργία της Αγγειοχειρουργικής, της Αιματολογικής και της Ενδοκρινολογικής Κλινικής κ.αλ, τα κενά σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό σε συνδυασμό με την πολύ σημαντική αύξηση των ασθενών, οι καθυστερήσεις των δεδουλευμένων πρόσθετων αμοιβών από  νυκτερινά και υπερωρίες του νοσηλευτικού προσωπικού, η ανισότιμη επιδότηση των διαφόρων νοσοκομείων, η μη τήρηση του νόμου στη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων, όπως και η διερεύνηση της δυνατότητας  πιο ενεργού συμβολής τους στην οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων των νοσοκομείων, καθώς και το καθεστώς λειτουργίας της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου.

Οι εργαζόμενοι έθεσαν επιπλέον και τα θέματα της λειτουργίας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και κατ’ επέκταση της αυθαίρετης επιλογής προϊσταμένων από τους διοικητές, του ασφαλιστικού, της αξιολόγησης και του ενιαίου μισθολογίου, εκφράζοντας το φόβο ότι θα τα επερχόμενα μέτρα θα επιδεινώσουν την κατάσταση των εργαζομένων.

Από τη μεριά της η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύτηκε ότι θα προωθήσει άμεσα στο υπουργείο Υγείας και στην  6η ΥΠΕ τα αιτήματα του νοσοκομείου που απαιτούν άμεση λύση. Τόνισε ακόμη ότι βασική μέριμνα της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ είναι η κατά προτεραιότητα ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας, που η λειτουργία τους επιδεινώθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα των σκληρών μνημονιακών πολιτικών, με την κατάθεση και σχετικού νομοσχεδίου προς ψήφιση μέσα στο Νοέμβριο, ενώ θα προχωρήσουν άμεσα και οι διορισμοί των μελών των ΔΣ των νοσοκομείων. Επιπλέον ενημέρωσε ότι στα σχέδια της κυβέρνησης είναι η πιο ουσιαστική μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση με σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως με την κατάθεση νομοσχεδίου για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με τον επανασχεδιασμό του υγειονομικού χάρτη, των λειτουργιών του ΕΚΑΒ κλπ.

Τέλος, αναφέρθηκε στον ρόλο της αξιολόγησης που ετοιμάζει η κυβέρνηση, η οποία δεν θα έχει σκοπό να απολύσει και να τιμωρήσει τους  δημοσίους υπαλλήλους, ενώ όσον αφορά το ασφαλιστικό και το ενιαίο μισθολόγιο εξήγησε τους στόχους της κυβέρνησης, αλλά και τη δυσκολία της κατάστασης μέσα στην οποία δρα η κυβέρνηση, γνωρίζοντας  όμως και στηρίζοντας  πρωτίστως τους ανθρώπους που σε πολύ δύσκολες συνθήκες αγωνίζονται να κρατήσουν όρθιο το σύστημα και να προσφέρουν αξιόπιστες υπηρεσίες στους πολίτες.Ιδού τα αναίμακτα ισοδύναμα.

    Πολλές προτάσεις ακούγονται για την ανεύρεση των ισοδύναμων ,προκειμένου να καλυφθεί η απώλεια των εσόδων από τη μη εισαγωγή του 23% ΦΠΑ στην εκπαίδευση (που ως γνωστό υπερψηφίστηκε ) .
    Στις προτάσεις αυτές θα θελα να καταθέσω και τη δική μου, υπό την προϋπό- θεση ότι μπορούν να ξεπεραστούν τυχόν αντισυνταγματικά κωλύματα , μολονότι τελευταία έχουμε συνηθίσει στη μη συμμόρφωση της πολιτείας σε τέτοιες αποφάσεις.
   Ακούστηκαν μάλιστα και προτάσεις αναπλήρωσης της απώλειας του ΦΠΑ με περικοπές των εξόδων από μετακινήσεις υπαλλήλων εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους , μια πρόταση, που εάν υιοθετηθεί τότε οι υπηρεσίες προς τον πολίτη θα μειωθούν ακόμα περισσότερο και θα εμφανίζεται μια εικόνα κράτους που καταρρέει και αδυνατεί να παρέχει και τις στοιχειώδεις υπηρεσίες του.
   Είναι γνωστό ότι η πρώην συγκυβέρνηση είχε προχωρήσει στο κούρεμα των αποθεματικών των ασφαλιστικών φορέων , των μικρών ομολογιούχων κλπ , με σχετική νομοθετική ρύθμιση , χωρίς να αναπληρωθούν οι άδικες αυτές απώλειες που κατέληξαν σε περικοπές συντάξεων και σε μειώσεις των μικροομολογιούχων κλπ
  Είναι επίσης γνωστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακεφαλαιοποίηση των Τραπε ζών , ώστε – όπως μας διαβεβαιώνουν- να εκλείψει ο φόβος για κούρεμα των καταθέσεων .
   Είναι επίσης αληθινό ότι αρκετοί καταθέτες, προκειμένου να αποφύγουν το grexit και το τυχόν κούρεμα των καταθέσεών τους , μετέφεραν αυτές σε τράπε- ζες εκτός Ελλάδας , σε offshore εταιρείες αλλά και στα σπίτια τους.
    Και τέλος είναι επίσης αποδεκτό ότι και πολλοί άλλοι καταθέτες θα είχαν προχωρήσει σε αναλήψεις των καταθέσεων ,αν δεν τους προλάβαιναν τα capital controls
   Βέβαια , δεν μπορεί κανείς να μην αποδεχτεί και το γεγονός ότι πολλοί και μάλιστα μικροκαταθέτες, εμπιστεύτηκαν τις τράπεζες και στηρίζουν την οικονομία της Χώρας μας , χωρίς μάλιστα να γευθούν κάποια ωφέλεια και η Χώρα έχει υποχρέωση αυτούς τους πατριώτες καταθέτες να τους ανταμείψει.
   Τα στοιχεία λοιπόν λένε ότι κατά 43 δισ. ευρώ μειώθηκαν οι καταθέσεις από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι τον Αύγουστο του 2015, ενώ οι σωρευτικές απώλειες καταθέσεων που είχαν οι τράπεζες από την έναρξη της κρίσης ξεπέρασαν τα 116 δισ. ευρώ .
  Ιδού, λοιπόν, και τα ισοδύναμα. Η Κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε φορολογικό ¨κούρεμα ¨ των καταθέσεων , με επιβολή έκτακτης εισφοράς ή Εθνικού Τέλους Επανακατάθεσης, - με εξαίρεση τις εγγυημένες καταθέσεις - που αναλήφθηκαν από τις Τράπεζες και για το ποσό που αποδεδειγμένα μέσω των φορολογικών δηλώσεων δεν επενδύθηκε. Για παράδειγμα ,ανάληψη ποσού 300.000€ από καταθετικό λογαριασμό που δεν επενδύθηκε θα μπορούσε να ¨κουρευτεί¨ φορολογικά με τη σχετική πράξη διοικητικού ή εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου .
    Να σημειωθεί εδώ ότι σε περίπτωση που τα ποσά των αναλήψεων δεν καλύπτονται από το ¨πόθεν έσχες¨ των φορολογικών δηλώσεων , τότε, κατά το ποσό που δεν καλύπτονται , θα φορολογηθούν με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 15 του ν.3888/2010 . Και βέβαια , σε περίπτωση επανακατάθεσης των ποσών που αναλήφθηκαν, μέσα σε εύλογο χρόνο (τριάντα ημερών), θα αίρεται το κούρεμα και θα ακυρώνεται η διοικητική πράξη.
   Με πρόχειρους, λοιπόν, υπολογισμούς, από τα 116 δις ευρώ το ) φορολογηθεί το 70% (81,2 δις) με συντελεστή 1% ή 2%ή 3% ή 4% ή 5% ή 10% κλπ, το κράτος θα αντλήσει έσοδα 812 εκ. ή 1.62 δισ , ή 2.43 δισ, ή 3,25 δισ, ή 4,06 δισ, ή 8,12 δισ. κ επ.
    Νομίζω ότι φτάνουν και αποκαθιστούν όχι μόνον το περί δικαίου αίσθημα αλλά και την αριστερή εφαρμοσμένη πολιτική που η πτωχοποιημένη κοινωνία αναμένει. 
    Αποτελεί μια πρόταση που δίνει την κατεύθυνση και, βεβαίως, απαιτείται περαιτέρω εξειδίκευση και πρωτίστως πολιτική βούληση.

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015

Φίλιππα σου έκλεψε την παράσταση ο φίλος σου

 Η φωτογραφία με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη ντυμένο τσολιά μονοπώλησε τη συζήτηση στο περιθώριο των εκδηλώσεων της Θεσσαλονίκης.  
  Στην πόλη μας  θα εμφανιστεί  του Λαζάρου , εκτός και αν τον προλάβουν οι φίλοι του πρώην Δήμαρχοι. Ο π. Δήμαρχος Φ.Φίλιος που υπήρξε  και στενός συνεργάτης του θα γνωρίζει περισσότερα και αναμένουμε τα σχόλια του. Άλλωστε για τέτοια γεγονότα οι ατάκες του και στη Γιαννιώτκη  μάλιστα γλώσσα  είναι ανεπανάληπτες.
Χρόνια Πολλά...

Η απάντηση του ΟΧΙ για τους Π.Συμβούλους της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ που ανεξαρτηποιήθηκαν        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ :Αναφορικά με την «ανεξαρτητοποίηση» περιφερειακών συμβούλων της παράταξης
Η ανεξαρτητοποίηση από παρατάξεις της αυτοδιοίκησης, για λόγους που αφορούν κεντρικές πολιτικές επιλογές, αποδυναμώνει την ουσία της αυτοτέλειας, της προγραμματικής σύμπλευσης και της αγωνιστικής διεκδίκησης που χαρακτήριζε και χαρακτηρίζει τα αυτοδιοικητικά σχήματα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Δεν θα επιτρέψουμε σε πρώην μέλη της παράταξης -για λόγους που αφορούν τις φιλοδοξίες και το πολιτικό μέλλον του κόμματός τους- να τραυματίσουν την παράταξη και να εμποδίσουν τον αγώνα μας να αλλάξουμε το αυτοδιοικητικό τοπίο στην Ήπειρο. Συνεπές και ηθικό για ανθρώπους που έχουν θητεύσει στην αυτοδιοίκηση και την αριστερά θα ήταν να υποβάλλουν σύντομα και τις παραιτήσεις τους.

.Για όλους αυτούς που πέσαν για την Λευτεριά στο Καλπάκι.

Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

Περιθώριο 10 ημερών έχουν 50 – 60 πολιτικά πρόσωπα για να δώσουν περαιτέρω εξηγήσεις για τα πόθεν έσχες τους,

Περιθώριο 10 ημερών έχουν 50 – 60 πολιτικά πρόσωπα για να δώσουν περαιτέρω εξηγήσεις για τα πόθεν έσχες τους, σύμφωνα με ενημέρωση που έκανε ο πρόεδρος της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής Γιώργος Βαρεμένος.
Η Επιτροπή συνεδρίασε  για πρώτη φορά μετά την συγκρότησή της και παρέπεμψε τις υποθέσεις Σταθάκη, Φλαμπουράρη, Χαϊκάλη και Μητρόπουλου στους ορκωτούς λογιστές.
Ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης ελέγχεται για «παράνομο πλουτισμό». Συγκεκριμένα επιβεβαιώθηκε ότι δεν περιέλαβε στο «πόθεν έσχες» του 2012 (χρήση 2011) το ποσό του 1 εκατ. ευρώ και έκανε οικιοθελώς συμπληρωματική δήλωση.
Στο πόθεν έσχες του 2013 (χρήση 2012) που θα δημοσιευθεί το ποσό περιλαμβάνεται, όπως έχει πει και ο κ. Σταθάκης.
Πάντως η Επιτροπή ζήτησε από τον ορκωτό λογιστή να κάνει Έκθεση και να επεκτείνει τον έλεγχο και με δεδομένο ότι υπάρχει παράλειψη για το πόθεν έσχες του 2012 ερευνάται αν υπάρχει παράνομος πλουτισμός, δηλαδή αν έχει φορολογηθεί.
Όσον αφορά την υπόθεση με την κατασκευαστική εταιρεία του υπουργού Επικρατείας Αλέκου Φλαμπουράρη, ο πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε πως η μεταβίβαση της εταιρείας του περιλαμβάνεται στο πόθεν έσχες του 2015 (χρήση 2014) που ακόμη δεν έχει ελεγχθεί.
Η Επιτροπή αποφάσισε να ελεγχθεί κατά προτεραιότητα από τους ορκωτούς λογιστές αμέσως μόλις γίνει η ανάθεση του έργου για τον έλεγχο του πόθεν έσχες.
Μάλιστα μετά την καταγγελια Θεοχάρη ότι είχε διαθέσιμα 1 εκατ. ευρώ η Επιτροπή αποφάσισε να επισυναφθεί και ο τελευταίος ισολογισμός της κατασκευαστικής επιχείρησης πριν από την κατάθεση του πόθεν έσχες του Αλ. Φλαμπουράρη.
Αναφορικά με την υπόθεση για την offshore του Παύλου Χαϊκάλη, διαπιστώθηκε ότι εισέπραξε 30.000 ευρώ και θα γίνει έλεγχος αν αυτά είναι δηλωμένα στην Ελλάδα και αν έχουν φορολογηθεί.
Η Επιτροπή ζήτησε συνδρομή από την Κύπρο, όπου οι εταιρείες από το 2003δεν θεωρούνται offshore, αλλά ευρωπαϊκές, ακόμα και αν λειτουργούν ως offshore.
Το συμπέρασμα, είπε ο κ. Βαρεμένος, είναι πως ο κ. Χαϊκάλης «δεν ήταν μέτοχος, είχε συμβληθεί» και έτσι «καταλήξαμε ότι θέμα offshore δεν υπάρχει». Ωστόσο θα γίνει έλεγχος για τα 30.000 ευρώ που εισέπραξε.
Για τον Αλέξη Μητρόπουλο ο πρόεδρος της Επιτροπής παραδέχθηκε ότι είναι το τέταρτο πρόσωπο που πρέπει να ελεγχθεί. Όπως είπε ο κ. Βαρεμένος, «δεν ασχοληθήκαμε γιατί η υπόθεση έχει πάει στους Οικονομικούς Εισαγγελείς».
Ο κ. Βαρεμένος τόνισε πως η προτεραιότητα της Επιτροπής είναι η επιτάχυνση της δημοσιοποίησης των πόθεν έσχες του 2013 (χρήση 2012), περίοδος για την οποία έχει γίνει ανάθεση από τη Βουλή. Για τα πόθεν έσχες των επόμενων ετών θα γίνει νέα ανάθεση στους ορκωτούς λογιστές.

Στο αρχείο λόγω παραγραφής μπαίνουν οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας ακινήτων
Στο αρχείο μπαίνουν οι ανέλεγκτες στις 31 Δεκεμβρίου υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου, με κίνδυνο να χαθούν εκατομμύρια ευρώ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
akinita-592x330Το πρόβλημα οφείλεται στην έλλειψη προσωπικού και πάνω από όλα στην ελλειπή μηχανογράφηση, που καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο όλων των υποθέσεων, οι οποίες εν έτει 2015 βρίσκονται στοιβαγμένες στα ντουλάπια των εφοριών και όχι σε ηλεκτρονικά αρχεία!
Είναι ενδεικτικό του όγκου των υποθέσεων που πρέπει να ελεγχθούν, ότι ενώ με εγκύκλιο του 2013 -τότε ξεκίνησε το ξεσκαρτάρισμα των εκκρεμών φακέλων εν όψει παραγραφής- είχαν ανατεθεί 3 υποθέσεις ανά υπάλληλο, με νέα εγκύκλιο αυξάνεται άρον άρον ο αριθμός των υποθέσεων στις 5, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν κατά το δυνατόν οι περιπτώσεις παραγραφής σημαντικών υποθέσεων.
Την ευθύνη της επιλογής των υποθέσεων, που πρέπει να ελεγχθούν, έχουν οι Προϊστάμενοι των εφοριών, με βάση τα εξής κριτήρια:
• Υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων με προσωρινή αξία ακινήτου άνω των 80.000 ευρώ
• Υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων για τις οποίες χορηγήθηκε απαλλαγή Α’ κατοικίας με κριτήριο το ύψος της αξίας του ακινήτου
• Υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών – δωρεών – γονικών παροχών , στις οποίες περιλαμβάνονται κινητές αξίες, μετοχές, μερίδια, μερίδες και γενικά επιχειρήσεις (μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο), η αξία των οποίων δεν προσδιορίστηκε
• Υποθέσεις φορολογίας μεγάλης ακίνητης περιουσίας εφόσον στην υποβληθείσα δήλωση έχουν αναγραφεί ενυπόθηκα χρέη από δάνεια ή ο φορολογούμενος επικαλείται την απαλλαγή της περίπτωσης δια του άρθρου 23 του ν.2459/1997.
• Υποθέσεις ενιαίου τέλους ακινήτων, εφόσον στην υποβληθείσα δήλωση περιλαμβάνονται ειδικά κτίσματα και δεν έχουν αναγραφεί στοιχεία οικοπέδου ή αγροτεμαχίου.
• Υποθέσεις ειδικού φόρου επί των ακινήτων του ν.3091/2002, ως προς τα δικαιολογητικά απαλλαγής.
Διευκρινίζεται ότι οι υπόλοιπες υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου, οι οποίες παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου και οι οποίες δεν θα χρεωθούν προς έλεγχο, είτε γιατί δεν πληρούν τα κριτήρια είτε γιατί υπερβαίνουν τον αριθμό των 5 υποθέσεων ανά ελεγκτή, θα αρχειοθετηθούν (ως παραγεγραμμένες) χωρίς όμως να θεωρηθούν ή σφραγισθούν ως περαιωθείσες, κάτι που συμβαίνει σε κάποιες εφορίες κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων και οδηγιών.
Περισσότερα στην  ΠΟΛ 1237/2015 με  
ΘΕΜ Α: Έλεγχος παραγραφόμενων υποθέσεων των φορολογιών κεφαλαίου

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Πως θα διορθωθούν τα λαθεμένα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ  Οι φορολογούμενοι που διαπίστωσαν ή θα διαπιστώσουν , ότι στα εκκαθαριστικά σημειώματα δε διενεργήθηκαν οι σχετικές εκπτώσεις και οι μειώσεις, εξαιτίας λαθών τους, όπως είναι για παράδειγμα η μη αναγραφή στο Ε2 (κωδ. 39 του Ε2) της ένδειξης «κενό» , οπότε δεν υπολογίστηκε η μείωση του φόρου κατά 20% (εφόσον το ακίνητο ήταν και μη ηλεκτροδοτούμενο) ή η αναγραφή εκ παραδρομής μεγαλύτερων  εισοδημάτων από τα πραγματικά, οπότε υπήρχε υπέρβαση των εισοδηματικών κριτηρίων που ορίζονται για την έκπτωση του φόρου ή η λανθασμένη  αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος της Δ.Ε.Η., κ.α. μπορούν είτε να προβούν στις σχετικές διορθώσεις υποβάλλοντας όπου απαιτείται τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος ή να ακολουθήσουν όσα αναφέρονται στην ΠΟΛ.1212/24.9.2015 η οποία παραπέμπει και στην ΠΟΛ.1163/23.7.2015. Στις εγκυκλίους αυτές περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες και οι ενέργειες που απαιτούνται.
     Αναφορικά με τις τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβληθούν μέσω διαδικτύου προκειμένου να αναγραφεί η ένδειξη «κενό» στο έντυπο Ε2 ή να αναγραφεί ο ορθός αριθμός παροχής ρεύματος της Δ.Ε.Η., θέλουμε να πιστεύουμε ότι προφανώς και φέτος δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα, όπως ίσχυσε και πέρυσι.
    Για να γίνει αυτό οφείλει να εκδοθεί κάποια νεότερη εγκύκλιος από το υπ. Οικ. που θα διευθετεί το εν λόγω ζήτημα και για τις δηλώσεις που αφορούν στο φορολογικό έτος 2014. Αναμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις και για το θέμα αυτό.

Η Δήλωση της Κυβερνητικής Εκπρόσωπου Όλγας Γεροβασίλη & η Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου

Δήλωση της Κυβερνητικής Εκπρόσωπου Όλγας Γεροβασίλη, μετά την ολοκλήρωση του Υπουργικού Συμβουλίου
   Μόλις ολοκληρώθηκε το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ομοφώνως έκανε αποδεκτή την εισήγηση του υπουργού Οικονομικών για την παύση από τα καθήκοντά της, της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, κυρίας Σαββαΐδου.
   Όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, σε τέτοιες εποχές δύσκολες για την ελληνική κοινωνία, για τον ελληνικό λαό, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ειδικά σε δημόσιους λειτουργούς να λειτουργούν ενάντια στο δημόσιο συμφέρον.
   Επίσης, να ευνοούν συγκεκριμένες επιχειρήσεις, οι οποίες ευνοήθηκαν και στο παρελθόν από άλλες κυβερνήσεις και που αποτέλεσαν τον πυρήνα της διαπλοκής.
Σε αυτή τη χώρα υπάρχουν νόμοι, κανόνες και θα τηρηθούν. Σας ευχαριστώ.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δεν θα υπάρχει ένα κενό μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης;
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Θα λυθούν όλα, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η κυβέρνηση μπορεί να πάρει μια τέτοια απόφαση;
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Είμαστε κυρίαρχο κράτος. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Και η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ομοφώνως, με εισήγηση του υπουργού Οικονομικών, ήταν αυτή και έγινε αποδεκτή.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πώς θα πάει η συζήτηση για την πρώτη κατοικία;
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Δεν είμαστε, αυτή τη στιγμή, για όλα τα θέματα εδώ. Ολοκληρώθηκε το Υπουργικό Συμβούλιο. Συζητήθηκαν τα θέματα της ανακεφαλαιοποίησης, τα ζητήματα των τοποθετήσεων των δικαστών που εκκρεμούσαν και συζητήθηκαν θέματα για τον οδικό χάρτη της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το Ασφαλιστικό τέθηκε;
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Το Ασφαλιστικό; Όχι, δεν ήταν θέμα της συζήτησης. Σας ευχαριστώ.
 
Η Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου.
 Η Κυβέρνηση αποφασίζει την αποπομπή μου. Την ώρα που η κυβέρνηση μου έχει ζητήσει να υποβάλω την παραίτησή μου για λόγους ηθικής τάξεως λόγω, άσκησης σε βάρος μου ποινικής δίωξης για παράβαση καθήκοντος εξαιτίας της παράτασης του χρόνου απόδοσης φόρου (φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων), την ίδια ώρα μου ζητείται εγγράφως η παροχή παράτασης για την απόδοση άλλου φόρου (ΦΠΑ στα ιδιωτικά σχολεία). Το ίδιο έπραξε και προεκλογικά η κυβέρνηση ζητώντας μου την παράταση του χρόνου απόδοσης και ουσιαστικά την «αναστολή» εφαρμογής του ΦΠΑ στα ιδιωτικά σχολεία, παράταση με την οποία και συμφώνησα λόγω της πάγιας πεποίθησής μου περί παροχής παρατάσεων στους φορολογούμενους, που δεν έχουν ως συνέπεια την απώλεια δημοσίων εσόδων. Προκαλεί έκπληξη η εμμονή της κυβέρνησης να ισχυρίζεται σήμερα ότι βλάπτεται το δημόσιο συμφέρον από μία απόφαση παράτασης προθεσμίας καταβολής φόρου, που αποτελεί πάγια πρακτική της διοίκησης, τη στιγμή που την ίδια πρακτική υιοθετεί και η ίδια κυβέρνηση, όπως έγινε με γραπτή εντολή της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών εκφράζοντας την πολιτική βούληση του Πρωθυπουργού (ΑΠ: ΑΝ. ΥΠ. ΟΙΚ. 0003333 ΕΞ 2015) στην υπόθεση του ΦΠΑ στα ιδιωτικά σχολεία. Εξάλλου, το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από την ανακοίνωση περί παράτασης του ΦΠΑ στα ιδιωτικά σχολεία με δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι εξοργιστικό να κατηγορούμαι ότι με την απόφασή μου «ευνόησα συγκεκριμένες επιχειρήσεις που βρίσκονται στον πυρήνα της διαπλοκής». Σημειωτέον ότι οι «διαπλεκόμενες» κατά την κυβέρνηση επιχειρήσεις, δηλαδή οι διαφημιζόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες βαρύνονται με το φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων, αποτελούν τον κορμό της πραγματικής οικονομίας, απασχολούν χιλιάδες φορολογούμενους πολίτες αυτής της χώρας και από αυτές εξαρτώνται χιλιάδες οικογένειες για την επιβίωσή τους. Σε όλη τη διάρκεια της θητείας μου ως Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων λειτούργησα - όπως μου επέβαλε το υπηρεσιακό μου καθήκον αλλά κυρίως το προσωπικό μου ήθος και η συνείδησή μου - με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, την τήρηση της νομιμότητας και τη χρηστή διοίκηση, αλλά παράλληλα με σεβασμό και κατανόηση στα δίκαια αιτήματα των φορέων των πολιτών αδιακρίτως, πάντοτε βεβαίως στα πλαίσια του νόμου και των αρμοδιοτήτων μου. Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μου αυτής ήμουν πάντοτε κοντά στους πολίτες, πολύ περισσότερο δε σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Έχω την πεποίθηση ότι μέχρι σήμερα επιτέλεσα τα καθήκοντά μου στο ακέραιο πάντοτε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Η ανακοίνωση της κυβερνητικής εκπροσώπου περί δήθεν πρόθεσής μου να ευνοήσω συγκεκριμένες επιχειρήσεις συνδεόμενες με τη διαπλοκή προκαταλαμβάνει την απόφαση της δικαιοσύνης και είναι πρωτοφανής και ευθεία παρέμβαση τόσο στην ανεξαρτησία της ΓΓΔΕ όσο και κυρίως στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Σημειωτέον ότι η σπουδή της κυβέρνησης είναι τέτοια, που η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έρχεται ΠΡΙΝ ακόμα οριστικοποιηθεί η παραπομπή μου στο ακροατήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Ειδικότερα, σήμερα δεν συντρέχει λόγος θέσης μου σε δυνητική αργία, που είναι – σύμφωνα με το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα - απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόωρη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Για την απόφαση αυτή του Υπουργικού Συμβουλίου απαιτείται – εκτός από την επίκληση της συνδρομής λόγων δημοσίου συμφέροντος (οι οποίοι εκλείπουν) – να έχει οριστικοποιηθεί η παραπομπή στο ακροατήριο, μετά την πάροδο της 10ημερης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής κατά του κλητηρίου θεσπίσματος, το οποίο μου κοινοποιήθηκε μόλις χθες! Σημειωτέον ότι ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει τεθεί υπάλληλος σε αργία πριν η παραπομπή του καταστεί αμετάκλητη. Προφανώς η κυβέρνηση έλαβε την απόφασή της για τη θέση μου σε δυνητική αργία θεωρώντας δεδομένη την απόρριψη της προσφυγής μου από το αρμόδιο δικαστικό όργανο, που θα την κρίνει. Ως πολίτης ευνομούμενης χώρας προφανώς και θα κάνω χρήση όλων των νόμιμων μέσων για την προστασία της τιμής και της αξιοπρέπειας μου. «Στη χώρα αυτή υπάρχουν νόμοι, κανόνες και θα τηρηθούν», όπως άλλωστε δήλωσε και η κυβερνητική εκπρόσωπος, οι οποίοι ισχύουν για όλους τους πολίτες της χώρας. Σε κάθε περίπτωση ευχαριστώ θερμά όλους τους ανθρώπους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αλλά και τους συνεργάτες μου για την πολύτιμη συνεργασία και τη στήριξή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων μου.


Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Πως θα χορηγηθούν οι εκπτώσεις και οι μειώσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

  Η ώρα για τα εκκαθαριστικά του ΈΝ.Φ.Ι.Α. κοντεύει και η απόφαση για τη διαδικασία της χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής του, είδε το φως της δημοσιότητας την περασμένη εβδομάδα. Πριν όμως αναφερθούμε στις διαδικασίες πρέπει να θυμηθούμε ποιοι δικαιούνται έκπτωση, μείωση, κ.λπ. Σύμφωνα με τον ν. 42223/2013 υπάρχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

i. Έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%): Η έκπτωση αυτή χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013.
Tο συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να είναι μικρότερο ή ίσο με 9.000,00 ευρώ προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
Tο σύνολο της επιφανείας των κτισμάτων (υπόχρεου, συζύγου και εξαρτώμενων μελών) να μην ξεπερνάει τα 150 τ.μ.
Tο σύνολο της αξίας των ακινήτων όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, να μην υπερβαίνει το ποσό των 85.000 για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή την σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα
Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.


ii. Έκπτωση πενήντα τοις εκατό (100%): Η έκπτωση αυτή χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013.
Tο συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να είναι μικρότερο ή ίσο με 12.000,00 ευρώ προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
Tο σύνολο της επιφανείας των κτισμάτων (υπόχρεου, συζύγου και εξαρτώμενων μελών) να μην ξεπερνάει τα 150 τ.μ.
O αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.
iii.Μείωση είκοσι τοις εκατό (20%):Η μείωση αυτή χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. στα φυσικά πρόσωπα (μόνο) που είχαν ακίνητα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα κατά το προηγούμενο έτος.
iv. Αναστολή πληρωμής: (αφορά σε νομικά πρόσωπα).
    Με την ΠΟΛ. 1212/24.9.2015, όπως ανέφερα ανωτέρω, δόθηκαν οδηγίες για τη χορήγηση των εκπτώσεων, κ.λπ. Τα εισοδηματικά κριτήρια, η επιφάνεια των κτισμάτων, οι αριθμοί παροχής ρεύματος της Δ.Ε.Η., τα ακίνητα που ήταν κενά το 2014, κ.λπ., που αναφέρονται στο νόμο και στην απόφαση, λαμβάνονται υπόψη βάσει των δηλώσεων Ε1 που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν έως και 9/10/2015. Συνεπώς, αν έχετε να κάνετε κάποιες διορθώσεις που αφορούν στις εν λόγω μειώσεις, εκπτώσεις, κ.λ.π., αυτές πρέπει να γίνουν μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2015. Σπεύσατε λοιπόν, αλλά όχι βραδέως, γιατί μπορεί να περάσει η ημερομηνία αυτή και να τρέχετε μετά...
    Επειδή τα ποσά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι σημαντικά για όλους μας, ίσως χρειαστεί να δανειστούμε χρήματα για να εξοφλήσουμε τις δόσεις που έρχονται οσονούπω. Για το λόγο αυτό πρέπει να πάρουμε μαθήματα βλέποντας το παρακάτω βίντεο, έτσι ώστε η διαπραγμάτευση που θα κάνουμε με αυτόν που θα μας δανείσει να είναι η καλύτερη για μας...