Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

Υπ. Οικ.: «Ο φετινός ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα εξοφληθεί σε 5 δόσεις αρχής γενομένης από το τέλος Σεπτεμβρίου - Τα αγροτεμάχια δεν θα υπολογίζονται στο συμπληρωματικό φόρο των πολιτών» Σε σχέση με διάφορα δημοσιεύματα που αναφέρονται στον ΕΝΦΙΑ, για την αποκατάσταση της αλήθειας σημειώνουμε ότι:

1) Τα αγροτεμάχια δεν θα υπολογίζονται στο συμπληρωματικό φόρο του ΕΝΦΙΑ των πολιτών. Αυτό γίνεται επειδή παρατηρήθηκε σωρεία λαθών στις δηλώσεις των πολιτών οι οποίοι και καλούνται το
επόμενο διάστημα να διορθώσουν τις δηλώσεις τους.

2) Ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα εξοφληθεί σε 5 δόσεις και όχι σε 4, αρχής γενομένης από το τέλος Σεπτεμβρίου. Τα δημοσιεύματα που μιλούν για Αύγουστο δεν ισχύουν. 

3) Ο συνολικός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ θα είναι στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι. Όσα δημοσιεύματα μιλούν για αύξηση του συνολικού ποσού του ΕΝΦΙΑ, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Υπάρχει, βέβαια, ανακατανομή των βαρών από τις μικρές στις μεγάλες περιουσίες.

4) Οι απαλλαγές του ΕΝΦΙΑ θα ισχύουν ακριβώς όπως και πέρυσι. Δηλαδή δεν χάνουν την απαλλαγή όσοι έχουν εισοδήματα από υψηλούς τόκους. 

5) Δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με το ύψος των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Δηλαδή δεν χάνουν την απαλλαγή άνεργοι, πολύτεκνοι και άτομα με αναπηρία άνω του 80%, ανεξάρτητα του ύψους των τόκων που έχουνΠαρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Φορολογικά μεταχείριση των εσόδων από πώληση διαμερισμάτων που αγοράστηκαν ημιτελή και αποπερατώθηκαν.Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Γ.Γ.Δ.Ε., αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση εσόδων από πώληση διαμερισμάτων οικοδομικής
επιχείρησης τα οποία έχει αγοράσει ημιτελή και τα αποπερατώνει ή τα έχει αγοράσει ήδη αποπερατωμένα, εκδόθηκε η εγκύκλιος ΔΕΑΦΒ' 1111586 ΕΞ 2016/19.7.16, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε αυτήν οι οικοδομικές επιχειρήσεις που αγοράζουν από άλλη οικοδομική επιχείρηση ακίνητα είτε ημιτελή τα οποία στη συνέχεια αποπερατώνουν είτε ήδη αποπερατωμένα, ακόμα και αν η άδεια οικοδομής έχει εκδοθεί πριν την 1.1.2006, όταν τα πουλήσουν θα προσδιορίσουν τα κέρδη τους λογιστικά, μη εφαρμοζόμενων των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 72 του ν.4172/2013 περί τεκμαρτού προσδιορισμού των κερδών.

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Στην εφορία τους θα πρέπει να σπεύσουν οι άνεργοι αφού ελέγξουν τα εκκαθαριστικά τους και διαπιστώσουν ότι πιάστηκαν «κατά λάθος» στην παγίδα των τεκμηρίων.


        Στην εφορία τους θα πρέπει να σπεύσουν οι άνεργοι αφού ελέγξουν τα εκκαθαριστικά τους και διαπιστώσουν ότι πιάστηκαν «κατά λάθος» στην παγίδα των τεκμηρίων. Για να αποφύγουν όμως να πληρώσουν τον παραπάνω φόρο ή και την εισφορά αλληλεγγύης , ως μη όφειλαν, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με εγκύλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων .


   Με εγκύκλιο Πιτσιλή ,η ΓΓΔΕ παραδέχεται ότι οι άνεργοι ενδεχομένως να φορολογήθηκαν με βάση τα τεκμήρια, στην περίπτωση που ο ΟΑΕΔ ή αντίστοιχοι άλλοι φορείς δεν τους περιέλαβαν στα ηλεκτρονικά αρχεία μητρώου που απέστειλαν στην ΓΓΠΣ. Συγκεκριμένα η εγκύκλιος Πιτσιλή αναφέρει ότι:
-Για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η πληροφορία της ιδιότητας του ανέργου έχει ληφθεί από τα ηλεκτρονικά αρχεία που έχει στην διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, τα οποία ζητήθηκαν από τον Ο.Α.Ε.Δ., Γ.Ε.Ν.Ε. και ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, για τον σκοπό της εξαίρεσης των ανέργων από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
-Είναι ενδεχόμενο, κάποιοι φορολογούμενοι που ήταν άνεργοι, να μη περιλαμβάνονται στα συγκεκριμένα ηλεκτρονικά αρχεία.

-Για να διατηρήσουν το δικαίωμα η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων τους να φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (αντί με την κλίμακα των ελευθέρων επαγγελματιών), πρέπει οι δηλώσεις τους να υποβάλλονται ηλεκτρονικά «με επιφύλαξη» και εκκαθαρίζονται από τις Δ.Ο.Υ.

- Αν τυχόν έχει ήδη υποβληθεί η δήλωση (σσ: όπως από χθες ισχύει για όλους πλέον) και έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ο φορολογούμενος πρέπει να υποβάλλει αίτηση για νέα εκκαθάριση της δήλωσής του στη Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας την βεβαίωση της ανεργίας.

Επιπλέον με την ίδια εγκύκλιο αποσαφηνίζεται ρητά ότι:

-Η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, που τυχόν προκύπτει για φορολογούμενους που ήταν άνεργοι κατά το εκάστοτε εξεταζόμενο φορολογικό έτος, φορολογείται σύμφωνα με την κλίμακα των μισθωτών, ανεξαρτήτως της διάρκειας εντός του έτους της ανεργίας τους, με την προϋπόθεση ότι προσκομίζουν στη Φορολογική Διοίκηση βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή τους λοιπούς αρμόδιους φορείς Ανεργίας, που να αποδεικνύει ότι ήταν άνεργοι κατά το έτος για το οποίο φορολογούνται.

-Άνεργοι του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ και του ΓΕΝΕ εξομοιώνονται φορολογικά με τους άνεργους του ΟΑΕΔ

-Όταν το συνολικό τεκμαρτό εισόδημα του υπόχρεου και των εξαρτώμενων μελών είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των (πραγματικών) καθαρών δηλωθέντων εισοδημάτων τους, τότε υπολογίζεται προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών (προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων). Η διαφορά αυτή φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών όταν ο φορολογούμενος, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). ή στα λοιπά ταμεία ανεργίας που με νόμο έχουν εξομοιωθεί με τον Ο.Α.Ε.Δ.


Aπαλλαγή οφειλών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για λόγους ανωτέρας βίας, κατ' άρθ. 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.
        Κοινοποιήθηκε η ΠΟΛ 1106/2016 με την οποία ο Γ.Γ.Δ.Ε. αποδέχεται τη γνωμοδότηση 89/2015 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Με την εν λόγω γνωμοδότηση γίνεται δεκτό ότι:


       1) Για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί εν στενή εννοία μέχρι και τις 31-12-2013 μπορεί ο οφειλέτης να ζητεί, με αίτησή του που υποβάλλεται μετά την 1-1-2014, την απαλλαγή τους από τις ανωτέρω προσαυξήσεις για λόγους ανωτέρας βίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 6 του ν.δ.356/1974. (πλειοψ.) και

        2) Η μη γνώση της οφειλής δεν συνιστά λόγο για την απαλλαγή από τους τόκους και το πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 6 του ν.δ.356/1974, παρά μόνο εφόσον οφείλεται σε ανυπαίτιο και έκτακτο γεγονός (ανωτέρα βία), εξαιτίας του οποίου δεν πληρώθηκε εμπρόθεσμα η οφειλή. (ομοφ.).