Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Θυμήθηκαν τη Νομαρχιακή και το ρόλο της..
Κύριε Δ/ντή,
Αφού  συγχαρώ τον  συντάκτη του  πολιτικού ρεπορτάζ  με τον τίτλο  ¨Ετεροπροτάσεις ……στο φουλ  για το  ΠΑΣΟΚ ¨ ,  κ. Χ. Καζάκου  και ειδικότερα για τις αναφορές του ότι: ¨Θυμήθηκαν την νομαρχιακή και το ρόλο τους ¨,  ότι: ¨τι νόημα έχουν αυτά σε ένα ΠΑΣΟΚ  που θέλει να κάνει  νέα αρχή , το γνωρίζουν οι ίδιοι , πάντως δεν εκπέμπουν το κατάλληλο μήνυμα  προς την κοινωνία ¨   επιτρέψτε μου να  προσθέσω  και τα ακόλουθα:
  Πρώτον,  συμφωνώ  απόλυτα  με τον απαξιωμένο από την κοινωνία ρόλο της Νομαρχιακής Επιτροπής , η οποία  από πολιτικό όργανο έχει μετατραπεί σε εισηγητικό   υποψηφίων  για τις τοπικές ή   βουλευτικές εκλογές και τίποτε άλλο !
Δεύτερον, η συμμετοχή  στις όποιες συνεδριάσεις  των μελών εξαντλείται μόνον  στην πρόταση    υποψηφίων ,  χωρίς κανόνες  , χωρίς αντικειμενικά κριτήρια και  ερήμην των τοπικών μελών  και εκλεκτορικών  σωμάτων.
 Τρίτον, δείγμα αυτής της ανυπαρξίας  σε επίπεδο κομματικό ήταν και η συνεδρίαση  για την ανάδειξη υποψηφιοτήτων, όπου τα μέλη της Νομαρχιακής  εξαντλήθηκαν σε ετεροπροτάσεις , χωρίς να προβληματιστούν ή να αναλύσουν το φαινόμενο της έλλειψης  αυτοπροτάσεων και χωρίς να αιτιολογήσουν  την ετεροπρότασή  τους.
  Τέταρτον, η μοναδική αυτοπρόταση του κ. Κασή  κατά την άποψή μου είναι επαινετή, καθότι κάθε ετεροπρόταση κομματικού μέλους  θεωρώ ότι κινείται στην σφαίρα   δημιουργίας  και μόνο εντυπώσεων  και  πρόσκαιρης  προβολής ατόμων και ίσως είσπραξης από μέρους τους ευχαριστιών.
    Όλα αυτά  από τα  καθοδηγητικά  μέλη  δεν  λήφθηκαν υπόψη  και στα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα, αναμένονται πειστικές, απλές, σαφείς, κατανοητές και, κυρίως, συγκεκριμένες απαντήσεις.
  Ίσως , ακόμη να μην έχουν αντιληφθεί ότι με αοριστολογίες ,  γενικότητες και πρακτικές  του παρελθόντος  το μέλλον της χώρας και των πολικών κομμάτων  δύσκολα  θα καταστεί βιώσιμο.
 Με τιμή
Γ. Κρανάς