Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014

Έκδοση απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην εγχώρια αγορά της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας

Έκδοση απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην εγχώρια αγορά της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας για παράβαση των άρθρων 1 Ν. 703/77 (ήδη 1 Ν. 3959/2011) και 101 ΣΛΕΕ
Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού με ομόφωνη Απόφασή της έκρινε ότι δεκατρείς (13) συνολικά πτηνοτροφικές επιχειρήσεις, καθώς και ο Σύνδεσμος Πτηνοτροφικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΠΕΕ), παραβίασαν το άρθρο 1 του Ν. 703/1977 περί απαγορευμένων συμπράξεων και 101 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), με την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών οριζόντιου καθορισμού τιμών και κατανομής της πελατείας, με σκοπό το συντονισμό της τιμολογιακής τους πολιτικής και τον καταμερισμό της αγοράς.
Ειδικότερα, με βάση το σκεπτικό της Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, προέκυψαν, μεταξύ άλλων, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι μεγάλος αριθμός πτηνοτροφικών επιχειρήσεων συντόνιζε συστηματικά την επιχειρηματική του δράση αναφορικά με τις ως άνω πρακτικές, σε όλο το φάσμα νωπού και κατεψυγμένου κοτόπουλου, και επιπέδων της αλυσίδας εφοδιασμού (χονδρέμποροι, σούπερ μάρκετ, ψησταριές, κρεοπώλες).
Η εν λόγω οριζόντια σύμπραξη, η οποία, σύμφωνα με την Απόφαση, διήρκεσε επί μακρό χρονικό διάστημα (1996 έως 2010), υλοποιήθηκε κυρίως μέσω συχνών και τακτικών συναντήσεων εκπροσώπων του κλάδου, εντός ή εκτός του Συνδέσμου τους, ή/και μέσω ανταλλαγής πληροφοριών. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμφωνίες ή/και συνεννοήσεις για τις τιμές εξειδικεύονταν, αρκετές φορές, ανά κατηγορία προϊόντος (στήθος, μπούτι, φιλέτο κ.λπ.), αλλά και ανά κανάλι διανομής (έμποροι/αντιπρόσωποι, κρεοπωλεία/ψησταριές,
σούπερ μάρκετ), ενώ, περαιτέρω, υπήρχε μηχανισμός παρακολούθησης για τη συμμόρφωση από μέρους των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.
Με τον τρόπο αυτό, κατάρτισαν συμφωνίες ή/και αντικατέστησαν τους κινδύνους του ανταγωνισμού με συνεργασία μεταξύ τους, η οποία μείωνε την αβεβαιότητα που είχε κάθε επιχείρηση σχετικά με την εμπορική πολιτική που θα υιοθετούσαν οι ανταγωνιστές της στην αγορά, κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων.
Με αυτά τα δεδομένα του συνόλου των στοιχείων του φακέλου και της αποδεικτικής διαδικασίας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπίστωσε τη διάπραξη παραβάσεων και υποχρέωσε τις συμπράττουσες επιχειρήσεις να παύσουν τις συγκεκριμένες αντι- ανταγωνιστικές πρακτικές, ενώ παράλληλα τους επέβαλλε και τα ακόλουθα, αντιστοίχως, πρόστιμα (ανάλογα με τη διάρκεια συμμετοχής κάθε επιχείρησης στην παράβαση):

-Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.): πρόστιμο € 8.562.021 ,

-ΠΙΝΔΟΣ–ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ): πρόστιμο € 12.409.620,

-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ (ΑΠΣ ΑΡΤΑΣ): πρόστιμο € 5.222.863,

-ΑΦΟΙ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ Α.Β.Ε.Ε (ΑΦΟΙ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ Α.Β.Ε.Ε.): πρόστιμο € 1.256.313,

-ΔΗΜ. ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε (ΔΗΜ. ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ Ε.Π.Ε.): € 1.473.619,

-ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΖΩΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε (ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ Α.Β.Ε.Ε.): πρόστιμο € 1.725.470,

-ΜΑΖΑΡΑΚΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΜΑΖΑΡΑΚΙ Α.Β.Ε.Ε.): πρόστιμο € 2.237.235,

-ΚΟΤΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΚΟΤΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε.): πρόστιμο € 565.464,

-ΒΙΟΚΟΤ – ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΑ ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε (ΒΙΟΚΟΤ Α.Ε.): πρόστιμο € 2.094.148.

-ΥΙΟΙ Π. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗ Α.Β.Ε.Ε. - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (ΧΑΡΜΑ): πρόστιμο € 664.450,

-ΦΡΕΣΚΟΤ–ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (ΦΡΕΣΚΟΤ Α.Ε.): πρόστιμο € 1.167.920,

-ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. (ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε.): πρόστιμο € 1.246.700,

-ΑΓΡΟΖΩΗ Α.Β.Ε.Ε. – ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΑΓΡΟΖΩΗ Α.Β.Ε.Ε.): πρόστιμο € 1.368.536, και

-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΠΕΕ): πρόστιμο € 3.987.

Υποχρέωσε, επίσης, το Σύνδεσμο Πτηνοτροφικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΠΕΕ), να απαλείψει, ή άλλως να αναδιατυπώσει, τις παραγράφους 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 2 του καταστατικού του, προκειμένου να συμμορφωθεί με το άρθρο 1 ν. 703/77, όπως ίσχυε, και το άρθρο 101 ΣΛΕΕ.

Για τον υπολογισμό των ως άνω κυρώσεων, η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνεκτίμησε, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι η αντι-ανταγωνιστική σύμπραξη είχε ιδιαίτερη σημασία και μεγάλη εμβέλεια, όχι μόνο λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητας του αντικειμένου της, αλλά και της μεγάλης χρονικής της διάρκειας (1996-2010) στο σύνολο της επικράτειας, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού εμπλεκόμενων επιχειρήσεων που κατέχουν συνολικά έως και 75% του μεριδίου της σχετικής αγοράς, ενώ δεν παραγνώρισε για τον προσδιορισμό του ύψους του προστίμου, κατ’ εξαίρεση, την παρατεταμένη οικονομική κρίση, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες του κλάδου.

Υ/Γ.   Η Επιτροπή Ανταγωνισμού  αξίζει  επαίνων για την ανταγωνιστική της  ταχύτητα στην διερεύνηση  της υπόθεσης!  Για Υποθέσεις του 1996   εκδίδει πόρισμα το 2014!!! Αξιος ο ρόλος της επιτροπής..

ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ: Καταδικάζουμε την απαράδεκτη συμπεριφορά του περιφερειάρχη

3 eipanatrop

Με έντονη ανακοίνωσή της η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ καταδικάζει τα έκτροπα που συνέβησαν κατά τη συνέντευξη τύπου του κ.Καχριμάνη, όταν απολυμένες καθαρίστριες προσπάθησαν να μπουν  στο γραφείο του για να διαμαρτυθούν για την απόλυσή τους.
Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:
"Καταδικάζουμε την απαράδεκτη συμπεριφορά του Περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρου Καχριμάνη, εναντίον των αγωνιζόμενων καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα – απόλυση, καθώς και εναντίον του Προέδρου της ΑΔΕΔΥ Ιωαννίνων, Χρήστου Γρίβα, τον οποίο και προπηλάκισε.
Ο «ανεξάρτητος» κος Καχριμάνης έδειξε πολύ γρήγορα το πραγματικό του πρόσωπο, υπερασπίζοντας ακόμα και με αυτόν τον τρόπο τις κυβερνητικές επιλογές, αναλαμβάνοντας ο ίδιος το ρόλο των… ΜΑΤ"

Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014

Παράταση φορολογικών δηλώσεων οικ. έτους 2014

To Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους Έλληνες φορολογούμενους για τη διάθεση φορολογικής συμμόρφωσης και κοινωνικής αλληλεγγύης που έδειξαν την τελευταία εβδομάδα.

Από τη Δευτέρα έχουν υποβληθεί 700.000 δηλώσεις δηλαδή το 12% των συνολικά αναμενόμενων και μόνο χθες υποβλήθηκαν 198.000 δηλώσεις.

Οι Έλληνες φορολογούμενοι ανταποκρινόμενοι στις οδηγίες του ΥΠΟΙΚ χρησιμοποιούν το TAXIS σε ώρες μη αιχμής, με αποτέλεσμα παρά τον πολύ μεγάλο αριθμό δηλώσεων το TAXIS να ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά.

Το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να επιτευχθεί η εμπρόθεσμη υποβολή του συνόλου των φορολογικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, δίνει παράταση μέχρι και τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014 ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Καλούνται οι Έλληνες φορολογούμενοι να συνεχίσουν να υποβάλουν τις δηλώσεις με τους ίδιους ρυθμούς μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, προκειμένου οι δηλώσεις αυτές να είναι εμπρόθεσμες.

ΤΟ ΠΕΝΑΛΤΥ ΤΟΥ ΧΩΡΑΤΑΞΙΚΟΥ


Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

Κίνημα «δεν πληρώνω» την εφορία φοβάται το Υπ. Οικονομικών

Πρώτον στο σύστημα του Taxisnet υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες αποθηκευμένες δηλώσεις, ο οποίες όμως δεν κατατίθενται αν και είναι έτοιμες. Οι φορολογούμενοι βλέπουν στην εκκαθάριση το ποσό που πρέπει να πληρώσουν και δεν καταθέτουν τη δήλωση!
Δεύτερον, παρά την  προειδοποίηση Από το ΥΠΟΙΚ ότι θα καθυστερήσει το κοινωνικό και το οικογενειακό επίδομα, οι φορολογούμενοι δεν έσπευσαν να καταθέσουν τις δηλώσεις τους.
Τα εκκαθαριστικά τη φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερα "τσουχτερά" και μαζί με το πακέτο των φόρων ακινήτων δημιουργούν ένα βαρύ κλίμα για τους φορολογούμενους. Σημειώνεται ότι στο πρώτο πεντάμηνο του 2014, στο συνολικό ποσό των ανεξόφλητων χρεών προς το Δημόσιο προστέθηκαν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 5,19 δισ. ευρώ.
Ταυτόχρονα ανείσπρακτο παραμένει το 71,5% των φόρων από την ακίνητη περιουσία στο 5μηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2014. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2014 όταν αρχίσουν να αποπληρώνονται τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ.
Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο 5μηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2014 είχε εισπραχθεί μόνον το 28,5% των εσόδων από τους φόρους στην ακίνητη περιουσία , ήτοι 1,16 δισ. ευρώ. Τον Ιανουάριο εισπράχθηκαν 333 εκατ. ευρώ, τον Φεβρουάριο 220 εκατ. ευρώ, τον Μάρτιο 379 εκατ. ευρώ, τον Απρίλιο 31εκατ. ευρώ και τον Μάιο 200 εκατ. ευρω.
Συνολικά η Κυβέρνηση έχει προϋπολογίσει 3,93 δισ. ευρώ από τους φόρους στην περιουσία εκ των οποίων τα 2,65 δισ. ευρώ αναμένεται να προέλθουν από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

Η πρόταση του Υπ. Οικ. για τη θέση του Γ.Γ.Δ.Ε. - Αικατερίνη Σαββαΐδου

Ο Υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη θέση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων την Αικατερίνη Σαββαΐδου.

Η κυρία Σαββαΐδου, με εξειδίκευση στα φορολογικά θέματα, είναι επιτυχημένη δικηγόρος, ερευνήτρια και έμπειρη επαγγελματίας, με μακρά σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και Senior Manager στην εταιρία «PwC-Ελλάς», επικεφαλής μιας ομάδας περίπου 100 δικηγόρων και φοροτεχνικών συμβούλων. Είναι, επίσης, Knowledge Manager όλης της εταιρείας, που στελεχώνεται από περίπου 900 υπαλλήλους.

Είναι Λέκτωρ στο ΑΠΘ, δίδαξε στο ΕΚΠΑ και έχει πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε νομικά έντυπα και οικονομικές εφημερίδες. Μεταξύ των δραστηριοτήτων της περιλαμβάνεται η συνεισφορά της στην ίδρυση του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας του Υπουργείου Παιδείας (2006-2007).

Η κυρία Σαββαΐδου αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1995), έχει δίπλωμα Πανεπιστημιακών Γαλλικών Σπουδών (1994-1995), μεταπτυχιακό δίπλωμα Δημοσίου Δικαίου (1995-1996), μεταπτυχιακό δίπλωμα Δημοσιονομικού και Φορολογικού Δικαίου με έμφαση στο Δημοσιονομικό Δίκαιο (1996-1997) και διδακτορικό από το Université de Paris II, Assas, με τίτλο «Η αναγκαστική είσπραξη των φόρων στο γαλλικό και στο ελληνικό Δίκαιο» (1997-2003). Έχει εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο γνωστικό  πεδίο του Φορολογικού Δικαίου, και συγκεκριμένα στη φορολογία επιχειρήσεων, στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ (2004-2006). Επίσης, έχει παρακολουθήσει  μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Harvard University με θέμα «Συγκριτική φορολογική πολιτική και διοίκηση» (2008-2009).

Προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής νέου ΓΓΔΕ, η ελληνική κυβέρνηση προκήρυξε στις 6 Ιουνίου 2014 ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, με ημερομηνία λήξης τη 15η Ιουνίου. Στη διαδικασία επιλογής ακολουθήθηκαν οι προβλέψεις του Νόμου 4093/2012. Για την εξέταση των υποψηφιοτήτων δημιουργήθηκε Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενη από τους κκ.: Α) Γκίκα Χαρδούβελη (Υπουργό Οικονομικών), Β) Δρ. Ιωάννη Τέντε (Εθνικό Συντονιστή Καταπολέμησης της Διαφθοράς), Γ) Μιχαήλ Σφακιανάκη (Καθηγητή Οργάνωσης και Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Δ) Εμμανουήλ Κονδύλη (Ομότιμο Καθηγητή Οργάνωσης και Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς), και Ε) Pierre Lepetit (Γενικό Επιθεωρητή του Υπουργείου Οικονομικών της Γαλλίας).

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε τρεις φορές (στις 17, 21 και 22 Ιουνίου). Με βάση τα κριτήρια επιλογής, στις συνεδριάσεις αξιολογήθηκαν οι 75 αιτήσεις που είχαν υποβληθεί και τα μέλη κατέληξαν σε έναν κατάλογο υποψηφίων αποτελούμενο από 8 άτομα που κλήθηκαν σε προσωπική συνέντευξη την Κυριακή 22 Ιουνίου. Στη συνέχεια η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στην επιλογή της Αικατερίνης Σαββαΐδου.
Υ/Γ: Της ευχόμαστε να συνεχίσει το ασυμβίβαστο έργο του κ. Θεοχάρη

Και νέο δελτίο τύπου του Υπ. Οικ. σχετικά με την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων

Το Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων καλεί τους Έλληνες φορολογούμενους να σπεύσουν και να υποβάλουν τις δηλώσεις τους μέχρι την υπάρχουσα προθεσμία της 30ης Ιουνίου δείχνοντας αίσθημα φορολογικής συμμόρφωσης και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα προκαλέσει προβλήματα στη νέα εκκαθάριση του κοινωνικού μερίσματος με τα στοιχεία για το 2013, όπως και στην χορήγηση του οικογενειακού επιδόματος.

Χθες οι Έλληνες φορολογούμενοι, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Υπουργείου Οικονομικών, υπέβαλαν 146.000 δηλώσεις που είναι και ο υψηλότερος ημερήσιος αριθμός δηλώσεων και το TAXIS ανταποκρίθηκε με μεγάλη ευκολία σε αυτό τον αριθμό.

Συνολικά έχουν υποβληθεί περί τα 3,3 εκατομμύρια δηλώσεις. Οι ώρες στις οποίες το φορτίο είναι χαμηλό και είναι πολύ πιο άμεση η ανταπόκριση του ΤΑXIS είναι:

• Μέχρι τις 9.30 το πρωί

• Από τις 14.00 μέχρι τις 17.00

• Μετά τις 21.30 το βράδυ.

Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

Εφαρμογή στο Taxisnet για το ακατάσχετο - Τι διευκρινίζει το Υπ.Οικ. σχετικά με τις κατασχέσεις.


Σχετικά με δημοσιεύματα περί «τυφλών» κατασχέσεων από την Εφορία το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι:
Ο Νόμος   4254/2014 για κατασχέσεις χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς φορολογούμενων με χρέη προς το Δημόσιο διασφαλίζει το ακατάσχετο ποσό των 1.500 ευρώ μηνιαίως.
Επιπλέον, προβλέπει ρητά ότι πέραν των 1.500 ευρώ, είναι ακατάσχετα  προνοιακά επιδόματα όπως των πολυτέκνων και των τετραπληγικών,  καθώς και το κοινωνικό μέρισμα.
Οι περιπτώσεις εσφαλμένων κατασχέσεων από τις τράπεζες οφείλονται στο γεγονός ότι  οι φορολογούμενοι δεν δήλωσαν στις τράπεζες τα ορθά στοιχεία προέλευσης των χρημάτων που διατηρούσαν στους λογαριασμούς τους ή δεν δήλωσαν τον έναν μοναδικό λογαριασμό τους για τον οποίο θα ισχύει το ακατάσχετο.
Το Υπουργείο Οικονομικών, λαμβάνοντας γνώση των περιπτώσεων αυτών, μερίμνησε από την πρώτη στιγμή για την αποφυγή των εσφαλμένων κατασχέσεων και από τις  14/04/2014 εξέδωσε την ΠΟΛ 1109/14.4.2014  , για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους προβλημάτων.

Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ: Οργανωτική συγκρότηση για μια γόνιμη αντιπολίτευση

Στην άμεση συγκρότηση συντονιστικής γραμματείας, αλλά και θεματικών επιτροπών που θα παρακολουθούν στενά και θα εκφράζουν τις θέσεις της, στις δράσεις και την λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου, προχωρά άμεσα η παράταξη Ήπειρος Ανατροπής.

Αυτό αποφασίστηκε την Τετάρτη το απόγευμα στα Λιθαρίτσια στα Γιάννενα, σε Πανηπειρωτική σύσκεψη της παράταξης, στην οποία συμμετείχαν η επικεφαλής Όλγα Γεροβασίλη, οι υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες και περιφερειακοί σύμβουλοι, μέλη και φίλοι της παράταξης.

Και όπως επισημαίνεται σε  ανακοίνωση της παράταξης: "Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ, όχι μόνο με τους 10 εκλεγμένους περιφερειακούς συμβούλους της, αλλά και με τα μέλη της, θα βρίσκεται εκεί, μέσα και έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου, για να δώσει μαζί και δίπλα με τους συμπολίτες μας τον αγώνα για την ανασυγκρότηση και την προκοπή του τόπου μας.
Με γόνιμη αντιπολίτευση και προτάσεις, αλλά και αντιστεκόμενη, όπου και όποτε χρειάζεται, με δράσεις και παρεμβάσεις, μαζί και δίπλα με τους συμπολίτες μας. Προασπίζοντας το δημόσιο συμφέρον, τα δημόσια αγαθά, την διαφάνεια και την διασφάλιση όρων ίσης και δίκαιης μεταχείρισης όλων των πολιτών.
Για να γίνει η Ήπειρος χώρος ανάπτυξης και ζωής για όλους τους κατοίκους της".

Η καταλήστευση των συντάξεων!

   Η Ελλάδα άγγιξε τα όρια της χρεοκοπίας. Το δημόσιο έχει αποσαθρωθεί. Η Ελληνική κοινωνία πτώχευσε. Παιδεία, Υγεία και πρόνοια νοσούν. Τίποτα δε λειτουργεί. Και όμως κάποιοι πολιτικοί που σφράγιζαν με την ανευθυνότητά τους και την εγκληματική τους πρακτική την πορεία της χώρας, βρίσκονται σε θέσεις κυβερνητικές και κάνουν όνειρα για τη συνέχιση του καταστρεπτικού τους έργου.  Βέβαια , όσο η κλεψύδρα της Κυβέρνησης   αδειάζει, τόσο  η συμπάθεια  προς τους  αδικημένους  μεγαλώνει  και παίρνει τη μορφή  δηλώσεων και  δεσμεύσεων  για αποκατάσταση των αδικιών. Έτσι  στην  πρώτη του ομιλία  που έκανε ο πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς στο νέο μετά τον ανασχηματισμό υπουργικό συμβούλιο δεσμεύθηκε  για μείωση των φόρων και διόρθωση των αδικιών που και ο ίδιος  προξένησε . Στο ίδιο τέμπο κινήθηκε και ο  αντιπρόεδρος  ¨σοσιαλιστής¨ κ. Βενιζέλος δηλώνοντας και αυτός στο  πρώτο υπουργικό συμβούλιο ότι  προτεραιότητα  θα είναι  η αποκατάσταση αδικιών και η προστασία ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Ίσως , όταν  έπαιρναν τα μέτρα και νομοθετούσαν σε βάρος των ίδιων  κοινωνικών ομάδων,  να  μη γνώριζαν τις αδικίες  θυμίζοντας  το μακαριστό  Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο που  διάβαζε πολύ επί δικτατορίας  και δεν... ήξερε για τα βασανιστήρια της χούντας.

   Οι παραπάνω δηλώσεις για αποκατάσταση των αδικιών  μάς επιβάλλει  να δημοσιοποιήσουμε και να  κάνουμε γνωστή  την φακιρική  αδικία    που  γίνεται στις  συντάξεις από τον τρόπο υπολογισμού  της  υγειονομικής περίθαλψης  και της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ( ΕΣΑ), μια και ο προσδιορισμός πλέον γίνεται επί του συνολικού ακαθάριστου ποσού των αρχικών συντάξεων, χωρίς  να αφαιρούνται οι αλλεπάλληλες τρεις μειώσεις (ν. 4024/11, 4051/2012, 4093/2012)  που  και αυτές έγιναν επί της  αρχικής σύνταξης.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι το Γ.Λ. Κ  στην ιστοσελίδα του αναφέρει ότι σε κράτηση για υγειονομική περίθαλψη  υπόκειται το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά τις μειώσεις των προαναφερόμενων νόμων.
Πριν  παραθέσουμε  ένα παράδειγμα  της άδικης  αφαίμαξης  να θυμίσουμε    ότι η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) επιβλήθηκε με το  αρθ.11 Ν.3865/10  και   τροποποιήθηκε  στη συνέχεια  με το αρθ. 2 του Ν.4002/11 για να διαμορφωθεί  από το 2011 για  συντάξεις  από 2.000,01 € έως 2.300,00€  σε ποσοστό 7% . Ακόμα , το ποσοστό  της μηνιαίας κράτησης για τον υπολογισμό της υγειονομικής περίθαλψης , που  διενεργείται στο συνολικό ακαθάριστο ποσό της βασικής σύνταξης, του επιδόματος εξομάλυνσης, των οικογενειακών  και των τυχόν προσωπικών επιδομάτων   αυξήθηκε  από  την 1/1/ 2012 από 2,55% σε 3,25% και από 1/1/ 2013 από 3,25% σε 4%. 
 Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε  ότι ένας   συνταξιούχος Δημοσίου με ηλικία μεγαλύτερη των 60 ετών λαμβάνει   σήμερα (έτος 2014) βασική σύνταξη 2.045,00 €  ,ΕΟΒ συζύγου 35 και επίδομα εξομάλυνσης  25,00 € . Τότε,  ενώ το  σύνολο της ακαθάριστης σύνταξης  διαμορφώνεται μετά τις μειώσεις  των νόμων (4024,4051,4093)  σε    1648,01  από 2045,00€ , εντούτοις ο υπολογισμός    των κρατήσεων ( για  υγ. Περίθαλψη: 84,21  και για Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 144,93)  συνεχίζει να προσδιορίζεται  πάνω στο  ποσό της αρχικής  σύνταξης  και όχι στο πραγματικό ποσό που απομένει  (1.648,01) μετά την αφαίρεση των κρατήσεων!
  Η μηνιαία απώλεια από το ληστρικό προσδιορισμό για το 2014  αλλά  και για τα προηγούμενα έτη  της Ε.Α.Σ. ανέρχεται σε  32,05 ευρώ  και η μηνιαία  απώλεια  για υγ. περίθαλψη σε   18,29, ήτοι  συνολικά   50,34 το μήνα και   604,08 ευρώ ετησίως!
  Ο νομοθετημένος  βέβαια σκοπός του λογαριασμού  που προκύπτει είναι  η κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης . Όμως  και ο στόχος αυτός  δεν εξυπηρετήθηκε,  μια και η  ευαίσθητη Κυβέρνηση αύξησε  τη συμμετοχή  στην υγειονομική  περίθαλψη  (φάρμακα, υπηρεσίες κλπ).
    Μέσα σε αυτές τις μαυρογιαλούρικες πρακτικές, η αποκατάσταση μετά τον ανασχηματισμό της  κυβέρνησης  µιας στοιχειώδους έστω δίκαιης λειτουργίας του κράτους επιτρέπει, ίσως και επιβάλλει, να εκτεθούν οι παραπάνω  αδικίες, όχι τόσο για να εξορκισθεί το παρελθόν, όσο για να  πειστεί η Κυβέρνηση να προχωρήσει  στη  διόρθωση  ορισμένων άδικων και ¨παράνομων¨ πολιτικών και δημοσιονομικών μέτρων.
 Διαφορετικά,  ας έχουν υπόψη  το λεγόμενο από το Ρώσο συγγραφέα Αλεξάντρ Ζολζενίτσιν  ότι : ¨ Έχετε εξουσία πάνω στους ανθρώπους, μέχρι  τη στιγμή που τους πήρατε τα πάντα. Όμως από τη στιγμή που τους αφήσατε χωρίς τίποτε, τότε τους χάσατε, είναι ελεύθεροι¨. 
Γ. Κρανάς


Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

Μήνυμα και επαναφορά του πετυχημένου...

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑΟ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΣ


Η διαφθορά βασιλεύει στην Καλαμαριά - στο εδώλιο ο νυν και ο πρώην δήμαρχος

Αντιμέτωποι με την κατηγορία της απιστίας είναι ο νυν δήμαρχος Καλαμαριάς Θεοδόσης Μπακογλίδης και ο προκάτοχός του Χριστόδουλος Οικονομίδης, οι οποίοι κατηγορούνται για απευθείας αναθέσεις έργων, το διάστημα 2005-2012, με τη ζημιά για το δήμο να προσδιορίζεται σε 2,5 εκατ. ευρώ.

H παραπάνω κατηγορία είναι σε βαθμό κακουργήματος για τον Χρ. Οικονομίδη και σε βαθμό πλημμελήματος για τον Θεοδ. Μπακογλίδη. Για το ίδιο αδίκημα κατηγορούνται ακόμη 19 πρόσωπα, στελέχη και υπάλληλοι...
τεχνικών υπηρεσιών, αντιδήμαρχοι, μέλη επιτροπών, ενώ  για κάποιους από τους αυτούς η πράξη είναι σε κακουργηματικό βαθμό.
Σημειώνεται ότι προηγήθηκε έρευνα του ΣΔΟΕ κατά το οποίο διαπιστώθηκαν μη σύννομες διαδικασίες σε συνολικά 21 έργα, το συνολικό κόστος των οποίων προσεγγίζει τα 14 εκατ. ευρώ. Για την υπόθεση θα διενεργηθεί κύρια ανάκριση.
Από το koutipandoras
Υ/Γ. Δημοσιεύματα και καταγγελίες υπήρξαν και στις αυτοδιοικήσεις Α & Β βαθμού της Ηπείρου , λέτε να έχουμε  και ανάλογες παραπομπές;

Επικίνδυνο το σπρέι του Μουντιάλ

Αίσθηση έχει προκαλέσει στους φίλους του ποδοσφαίρου το ειδικό σπρέι νερού που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε Μουντιάλ, ώστε ο διαιτητής να μαρκάρει το σημείο που στήνεται το τείχος των αμυνομένων για την εκτέλεση φάουλ και οι ποδοσφαιριστές να μη μπορούν να «κλέψουν».
Βέβαια, πιο αποτελεσματικό από το σπρέι θα ήταν να καρφώνει στο χώμα ο διαιτητής τα πόδια των ποδοσφαιριστών που είναι στο τείχος ή να τους βάζει μια σιδερένια μπάλα στο πόδι, ώστε να μην μπορούν να κουνηθούν.
Το μαρκάρισμα με σπρέι δεν έχει ωφελήσει ακόμα τους σπεσιαλίστες των φάουλ, αφού είχαν συνηθίσει το τείχος των αμυνόμενων να κινείται διαρκώς και έχουν φρικάρει τώρα που τους βλέπουν ακίνητους.
Αν και οι περισσότεροι θεωρούν δίκαιο το μαρκάρισμα με σπρέι, οι οικολόγοι όλου του πλανήτη έχουν εξεγερθεί γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες, το σπρέι δεν είναι και τόσο αθώο, αφού σκοτώνει τα ζουζούνια και τα μαμούνια που είναι στο γρασίδι, βάζοντας σε μεγάλο κίνδυνο την οικολογική ισορροπία του πλανήτη.
Μάλιστα, οι οικολόγοι καταγγέλλουν πως στον αγώνα της Αγγλίας με την Ιταλία ο διαιτητής δεν χρησιμοποίησε σπρέι νερού αλλά κατσαριδοκτόνο, με αποτέλεσμα να σκοτώσει εκατομμύρια θανατηφόρα μυρμήγκια του Αμαζονίου που είναι είδος υπό εξαφάνιση.
  Εγραψε: Pitsirikos

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ...
ΣτΕ: Νόμιμη η κατάσχεση καταθέσεων χωρίς ενημέρωση του οφειλέτη


Η 7μελής σύνθεση του ΣΤ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), με την υπ΄ αριθμ. 2080/2014 αμετάκλητη απόφασή της, μεταστρέφοντας την έως σήμερα νομολογία της, έκρινε ότι μπορεί το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α., κ.λπ.) να προβαίνει σε κατασχέσεις χρημάτων που βρίσκονται σε τράπεζες (συντάξεις, μισθοδοσία, κ.λπ.) λόγω οφειλών, χωρίς να έχει ενημερωθεί προηγουμένως ο οφειλέτης, έτσι ώστε να μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια ή να πάει να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει
το χρέος του.
Όπως είναι γνωστό, τον περασμένο Μάρτιο η 5μελής σύνθεση του ΣΤ΄ Τμήμα του ΣτΕ, επαναλαμβάνοντας παλαιότερη απόφασή του 2012, έκρινε με την υπ΄ αριθμ. 366/2014 απόφασή του, ότι δεν μπορεί το Δημόσιο κ.λπ. να προβαίνει σε κατασχέσεις επί τραπεζικών λογαριασμών λόγω οφειλών προς το Δημόσιο εάν προηγουμένως δεν έχει ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος.
Συγκεκριμένα, κρίθηκε τον περασμένο Μάρτιο ότι η σχετική διάταξη του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), που προβλέπει τις κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς λόγω οφειλών προς το Δημόσιο χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του οφειλέτη, «είναι ανίσχυρη ως αντικειμένη στην διάταξη του άρθρου 20 παράγραφος 1 του Συντάγματος, διότι η παράλειψη αυτή έχει ως συνέπεια ο οφειλέτης να μη λαμβάνει γνώση ή να λαμβάνει καθυστερημένα γνώση της εις βάρος του επισπευδομένης αναγκαστικής εκτελέσεως, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να αμυνθεί αποτελεσματικώς προ της ολοκληρώσεως της εκτελεστικής διαδικασίας, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα είτε για την ακύρωση είτε για την αναστολή της πράξεως εκτελέσεως». Ακόμη, οι δικαστές ανέφεραν παλιότερες αποφάσεις του δικαστηρίου που είχαν το ίδιο σκεπτικό.
Το όλο θέμα λόγω σπουδαιότητας παραπέμφθηκε στην αυξημένη 7μελή σύνθεση του ίδιου Τμήματος για νέα κρίση.
Τώρα, η 7μελής σύνθεση του ΣΤ΄ Τμήματος του ΣτΕ, με την υπ΄ αριθμ. 2082/2014 απόφασή του και με άλλο πρόεδρο, έκρινε τα εντελώς αντίθετα από την 5μελή σύνθεση του ίδιου Τμήματος, με εξαίρεση του εισηγητή της υπόθεσης που συντάχθηκε με την απόφαση του περασμένου Μαρτίου.
Αναλυτικότερα, το ΣΤ΄ Τμήμα του ΣτΕ, με τη νεότερη απόφαση του, αναφέρει ότι με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, κ.λπ., «οργανώνεται συνεκτικό σύστημα εισπράξεως δημοσίων εσόδων, με σκοπό το μεν να καθίσταται δυνατή και να μη ματαιώνεται η, συνταγματικώς άλλωστε επιβαλλομένη (άρθρο 4 παράγραφος 5 του Συντάγματος), είσπραξη των χρεών προς το Δημόσιο, με παράλληλη, όμως, έγκαιρη ενημέρωση του οφειλέτη του Δημοσίου, ο οποίος δύναται να ασκεί επικαίρως τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που του παρέχει ο νόμος».
Ο οφειλέτης, συνεχίζει η υπ΄ αριθμ. 2082/2014 απόφαση, μπορεί να προσφύγει δικαστικώς, με τη διεξαγωγή διαγνωστικής δίκης, ενώ παράλληλα έχει πληροφορηθεί το χρέος του, αναφέρουν οι δικαστές και σημειώνει η δικαστική απόφαση: «Ο οφειλέτης γνωρίζει ευθέως πότε το βεβαιωμένο χρέος του καθίσταται ληξιπρόθεσμο» και ότι «από την επόμενη της ημέρας κατά την οποία το χρέος κατέστη ληξιπρόθεσμο, είναι δυνατή η λήψη σε βάρος του αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη του χρέους».
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν είναι συνεπής συντάσσεται το κατασχετήριο το οποίο δεν κοινοποιείται στον οφειλέτη, παρά μόνο στην τράπεζα, σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ.
Δεν παραλείπει η απόφαση να υπογραμμίσει ότι «η μη κοινοποίηση στον οφειλέτη οφείλεται στον προφανή λόγο ότι, αν αυτός επληροφορείτο την επικειμένη λήψη του μέτρου, θα έσπευδε να εισπράξει από τον τρίτο (σ.σ.: τράπεζα) τα οφειλόμενα σ' αυτόν χρήματα ή απαιτήσεις ή θα ανελάμβανε τα εις χείρας τρίτου κινητά του, με συνέπεια, βεβαίως, να καθίσταται αδύνατη η εξ αυτών ικανοποίηση της αξιώσεως του Δημοσίου».
Κατόπιν αυτών, η επίμαχη απόφαση αναφέρει: «Η μη πρόβλεψη στο νόμο και πρόσθετης υποχρεώσεως για μία τρίτη, ενδιάμεση, κοινοποίηση προς τον οφειλέτη πριν από την ενεργοποίηση του δικαιώματος του Δημοσίου να λάβει εις βάρος του μέτρα αναγκαστικής εκτελέσεως, δεν παραβιάζει συνταγματικές διατάξεις ούτε, ειδικότερον, την διάταξη του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγματος, αφού καθιδρύεται, πάντως, στο νόμο πλήρες και αποτελεσματικό σύστημα έννομης προστασίας του οφειλέτη του Δημοσίου».
Το ΣτΕ το απασχόλησε περίπτωση διευθύνοντα συμβούλου Ανώνυμης Εταιρείας η οποία σήμερα δεν υφίσταται (έχει λυθεί). Σε βάρος του διευθύνοντα συμβούλου συντάχθηκε έκθεση αναγκαστικής κατασχέσεως από τον προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών. Η κατάσχεση αφορούσε απαιτήσεις του ΙΚΑ για οφειλές της πρώην Α.Ε. ύψους 565.392,73 ευρώ. Η κατάσχεση έγινε επί της σύνταξης του τέως διευθύνοντα συμβούλου μέχρι την εξόφληση του όλου ποσού.
Την κατάσχεση από τον τραπεζικό λογαριασμό συντάξεως του, ο διευθύνων σύμβουλος έμαθε τυχαία μετά από εννέα μήνες όταν πήγε να κάνει ανάληψη χρημάτων.

Κατασχέσεις σε οφειλέτες με αποδεδειγμένη φοροδοτική ικανότητα


Σύμφωνα με τα εν λόγω στελέχη κάθε φορά που ένα  πιστωτικό ίδρυμα  λαμβάνει σχετικό αίτημα από τις εφορίες, είναι υποχρεωμένο εκ του νόμου να προχωρήσει στην κατάσχεση και να αποδώσει το ποσό στην ΔΟΥ που το ζήτησε, όπως ακριβώς ορίζει ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Διευκρινίζεται πάντως πως ο φορολογικός μηχανισμός δεν στοχεύει σε τραπεζικούς λογαριασμούς μικροκαταθετών ή μικροοφειλετών, καθώς αυτοί προστατεύονται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο περί ακατάσχετου έως 1.500 ευρώ. Αντιθέτως οι οφειλέτες που έχουν χρέη άνω των 5.000 ευρώ ή φορολογούμενοι με μικρότερα χρέη και αποδεδειγμένη φοροδοτική ικανότητα θα μπαίνουν στο επίκεντρο των αρχών.

Σε κάθε περίπτωση όσοι κινδυνεύουν με κατασχέσεις καταθετικών λογαριασμών για χρέη είτε προς το Δημόσιο είτε προς τις τράπεζες θα πρέπει να προβούν άμεσα σε δήλωση προς την τράπεζα που τηρούν λογαριασμό, για τον οποίο επιθυμούν να ισχύει το ακατάσχετο των 1.500 ευρώ για ατομικό τους λογαριασμό ή των 2.000 ευρώ για κοινό λογαριασμό.

Συνήθως οι Τράπεζες δεν ερευνούν αν ο λογαριασμός που τηρεί στην τράπεζα ο πολίτης είναι λογαριασμός στον οποίο κατατίθεται ο μισθός ή η σύνταξη ή το ασφαλιστικό επίδομα και κατάσχουν το σύνολο του ποσού. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να δηλώνεται ο ακατάσχετος λογαριασμός.


Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

«Έξαλλη είμαι, έξαλλη!»

«Έξαλλη είμαι, χρυσό μου, έξαλλη! Μα να πάνε οι άλλες οι κουλές στο Βρετανικό Μουσείο ντυμένες στα λευκά και να ψάχνουν και καλά την χαμένη αδερφή τους, την Καρυάτιδα; Προσβλήθηκε η αισθητική μου, χρυσό μου! Γιατί μπορεί στο χωριό να μην είχαμε τουαλέτα και να τα έκανα πίσω από τα κυπαρίσσια και να σκουπιζόμουν με τσουκνίδες, αλλά έχω πολύ υψηλή αισθητική.»
«Κι αυτές οι καθαρίστριες τι θέλουν πια; Προσβάλλουν κι αυτές την αισθητική μου. Γιατί δεν κάνουν μια άλλη δουλειά; Μια ζωή με την σφουγγαρίστρα στο χέρι θα την βγάλουν; Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ας πάνε να διαδηλώσουν σε καμιά χωματερή. Κάθε φορά που φεύγω από το γραφείο και πάω στο Αριστοκρατικόν να ψωνίσω σοκολατάκια, πέφτω πάνω τους και ταράζομαι.»
«Τι εννοείς χρυσό μου όταν λες πως φασίστες σαν τον Βορίδη είναι στην κυβέρνηση και πως οι άνθρωποι του Σαμαρά είναι σε διαρκείς επαφές με την Χρυσή Αυγή, και εγώ δεν ενοχλούμαι; Τι με νοιάζουν εμένα αυτά; Εγώ τα έχω καλά με όλες τις κυβερνήσεις –και με την χούντα του Παπαδόπουλου καλά τα είχα-, για να γίνονται οι δουλειές μου. Σ’ αφήνω τώρα γιατί πρέπει να γράψω ένα άρθρο που να υμνώ το Φεστιβάλ. Τα χρήματα, χρυσό μου, τα χρήματα.» 
 Εγραψε: Pitsirikos

Ο ναυαγοσώστης της ΕΛΙΑΣ Λοβέρδος

  Ο Ανδρέας Λοβέρδος γυρίζει στο ΠΑΣΟΚ, γυρίζει στη μάχιμη πολιτική εξουσίας, γυρίζει στην Κυβέρνηση. Ουσιαστικά ποτέ δεν έφυγε. Απλώς πήρε άδεια να πάει στο μέρος, τράβηξε λίγο παραπέρα και όσο έτρεχε το καζανάκι έκανε ασκήσεις βρυχηθμών. Στο κάτω κάτω πώς να φύγει και πού να πάει; Στην πολιτική ζωή τής Ελλάδας η τέχνη της μουμιοποίησης έχει γίνει επιστήμη και οι κάθε είδους Λοβέρδοι πανεπιστήμονες. Η κρίση και το μνημόνιο...
ανέδειξε μια νέα φυλή πολιτικών: τους ανεκπαίδευτους σωτήρες. Πρόκειται για άκρως επικίνδυνους ναυαγοσώστες που δεν ξέρουν μπάνιo, κολυμπάνε με μπρατσάκια made in Germany και όταν σε φτάνουν ψάχνουν στο μαγιό το πορτοφόλι σου πριν σου κάνουν πατητή.
    Ο Λοβέρδος μετέτρεψε το Εργασίας σε υπουργείο Ανεργίας και Υποαπασχόλησης ισοπεδώνοντας τον εργασιακό ιστό, κατέστησε μη αναστρέψιμα άρρωστο το Υγείας, αποπέμφθηκε από την Κυβέρνηση, έκανε μαγκιές στον Βενιζέλο, έφυγε από το ΠΑΣΟΚ, έφτιαξε κόμμα με ιδρυτική συνδιάσκεψη ελαφρότητας γυμναστικών επιδείξεων (στον Σπόρτινγκ), έκανε την επαναστατική γυμναστική με επιθέσεις κατά του μνημονίου (παραδίδοντας δωρεάν μαθήματα θράσους), ψήφισε «όχι» κάνα δυο φορές στη Βουλή, μέτρησε τις δυνάμεις του στις δημοσκοπήσεις, βγήκε πιο κοντός πολιτικά ακόμα και από πεζοδρόμιο και ξαναπήρε σιγά σιγά το δρόμο της επιστροφής στη φυραμένη στάνη που είχε εγκαταλείψει.
   Οι βρικόλακες της πολιτικής είναι απέθαντοι και γι’ αυτό προχθές ξανάγινε ο Ανδρέας υπουργός! Επιβράβευση; Πλάκα στους ψηφοφόρους; Καουμποϊλίκι; Ό,τι και να είναι, σημασία έχει ότι ο άνθρωπος που είπε πρώτος το «δεν υπάρχει σάλιο» και έκανε επίδειξη κυνισμού με το «δεν πεθαίνουν κιόλας» (για τους συνταξιούχους) μας κυβερνά πάλι (μαζί και τα παιδιά μας από το Παιδείας) με την τιτάνια δύναμη του 1%! Φαιδρότης – και όχι μόνο για τον Λοβέρδο που έκανε τις χιλιάδες κινήσεις τακτικής προκειμένου να παρκάρει το τριαξονικό με τις φιλοδοξίες του σε αδιέξοδο στενοσόκακο της πολιτικής.
   Για να επιβεβαιωθεί έτσι, μια ακόμα φορά, πως στην Ελλάδα (και όχι μόνο στην πολιτική) οι φτηνοί πληρώνονται ακριβά και για να επαληθευτεί το παλιό σύνθημα τών τοίχων: «Όποιον και να ψηφίσετε, αυτοί θα βγούνε»!
   Διον. Βραϊμάκης

Η άποψη του Στέφανου Κασιμάτη για Ντινόπουλο και Γιακουμάτο      Ντινόπουλος, κατ’ αρχάς. Καρτούν κανονικό: σαματατζής, καυγατζής,
αχώνευτος κι ανυπόφορος. Τον έβλεπες στην τηλεόραση και αμέσως άλλαζες κανάλι (επειδή σε έκανε να λες μέσα σου: «καλύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ»), ενώ συγχρόνως σκεπτόσουν την τραγωδία εκείνων που το έφερε η μοίρα τους να ζουν μαζί του στο ίδιο σπίτι.                                                                                 Γιακουμάτος: η επιτομή της γαλάζιας πασοκαρίας, προερχόμενος από τη γνήσια, την πράσινη πασοκαρία. Υφάκι, κομπολογιά, προπέτεια, Μερσεντές, Κολωνάκι, Ντα Κάπο και άκρατος λαϊκισμός. (Διακόπτω μια στιγμή για να αφήσω κάτι σουβλάκια και μια κόκα κόλα στον νεροχύτη...) Συνεχίζω. Και όμως, ο απερίγραπτος Γιακουμάτος, «εραστής» κατά τον αυτοπροσδιορισμό του, αλλά και μόνιμος συνεργάτης του Μεγάλου Διδασκάλου της Δημοσιογραφίας Γεωργίου Παπαδάκη, έγινε υφυπουργός. Γιατί; Αγνωστες οι βουλές του Κυρίου, όπως είπαμε...

Ν.Σ.Κ.: «Κανείς δεν μπορεί να κλέβει και να κοιμάται ήσυχος»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, ως συνταγματικά κατοχυρωμένο θεσμικό ρόλο των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στην σχεδιαζόμενη κατάργηση του ειδικού νόμου 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων για τους καταχραστάς του Δημοσίου».
Πράγματι, στο άρθρο 324 του αναρτηθέντος στο διαδίκτυο σχέδιο νόμου του νέου Ποινικού Κώδικα ρητά προβλέπεται η κατάργηση του νόμου αυτού.
Όπως είναι γνωστό, στο νόμο 1608/1950 προβλέπεται ότι για τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμου, της παθητικής και ενεργητικής δωροδοκίας, ψευδούς βεβαίωσης και νόθευσης εγγράφου, υπεξαίρεσης, υπεξαίρεσης περί την υπηρεσία, απάτης και κλοπής, εφόσον στρέφονται κατά του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή των νομικών προσώπων του άρθρου 263Α του Π.Κ.και το όφελος που επεδίωξε ή πέτυχε ο δράστης ή η ζημία που προξένησε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, επιβάλλεται η ποινή της κάθειρξης και εφόσον συντρέχουν ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις επιβάλλεται η ποινή της ισοβίου καθείρξεως.
Είναι πρόδηλο ότι με το ν. 1608/1950 επιδιώκεται και μάλιστα με τρόπο ιδιαίτερα εμφατικό η οξεία ποινική καταστολή των προσβολών της περιουσίας του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Το ανωτέρω προκύπτει και από την Αιτιολογική Έκθεση του ν. 1608/1950 (βλ. αυτή σε Κώδικα Θέμιδος 1950 σελ. 770 επ), όπου αναφέρεται : « Αι καταχρήσεις του δημοσίου χρήματος, διαπραττόμεναι είτε παρά ιδιωτών είτε παρά δημοσίων λειτουργών, επέσυρον παρ΄ ημίν κατά τα τελευταία έτη την προσοχήν του νομοθέτου. Κατά το 1924 εις εποχήν καθ’ ην τα αδικήματα ταύτα ήσαν κατ’ εξοχήν επιπολάζοντα, λόγω του εκ του πολέμου προκληθέντος κοινωνικού σάλου η Πολιτεία εθέσπισε ιδιαιτέραν διαδικασίαν αναθέσασα την εκδίκασιν αυτών εις τα συσταθέντα τότε Πενταμελή Εφετεία. Ήδη ευρισκόμεθα εις περίοδον χείρονα εκείνης, ήτις είχε δημιουργηθεί μετά την λήξιν του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, νέαι δε καταχρήσεις αποκαλυπτόμεναι συνταράσσουν την κοινήν γνώμην….
Αδίστακτοι εγκληματίαι παρακινούμενοι από τον ασήμαντον επαγγελματικόν κίνδυνον τον οποίον συνιστούν αι ποιναί αυταί, επιδίδονται εις πράξεις λεηλασίας του δημοσίου πλούτου, προσβαλλούσας όχι μόνον την πίστην του Κράτους και τα συμφέροντα των βαρύτατα φορολογουμένων πολιτών , αλλά και αυτά τα στοιχειωδέστερα αισθήματα ανθρώπινης δικαιοσύνης και ισότητος» .
Παρά ταύτα, στο σχέδιο του νέου Π.Κ καθίσταται εμφανής η προσπάθεια «μείωσης των ποινών» που συνδέονται με την προστασία της δημόσιας περιουσίας.
Ειδικότερα:
Α) τα αδικήματα της ενεργητικής δωροδοκίας προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, μέλος της Κυβέρνησης, Περιφερειάρχη, Δήμαρχο (129 παρ 1), Δικαστικό λειτουργό (141 παρ2 ),Υπάλληλο (άρθρο 165), της πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης από κακουργήματα μετατρέπονται σε πλημμελήματα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ούτε το ύψος της ζημίας που προκλήθηκε στο δημόσιο, ούτε το ποσό της δωροδοκίας, ούτε η κατ’ επάγγελμα τέλεση του αδικήματος.
Στην περίπτωση δε που ήθελε κριθεί ότι συντρέχουν ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις, το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι ο δράστης θα τιμωρηθεί όχι με την ποινή της ισοβίου καθείρξεως που ορίζει σήμερα ο ν. 1608/1950, αλλά με ποινή φυλάκισης έως πέντε έτη!
Β) Η «μείωση των ποινών» είναι εμφανής και για το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας, αφού η ποινή της ισοβίου καθείρξεως όταν συντρέχουν οι επιβαρυντικές περιστάσεις, αντικαθίσταται με κάθειρξη έως 10 ετών, ενώ για τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της υπεξαίρεσης , της απιστίας, της διακεκριμένης κλοπής, η ποινή της ισοβίου καθείρξεως, όταν συντρέχουν οι επιβαρυντικές περιστάσεις, αντικαθίσταται με κάθειρξη έως 15 ετών.
Περαιτέρω, αβίαστα προκύπτει ότι οι συνέπειες της κατάργησης του ν.1608/1950 θα είναι καταλυτικές και για τις ήδη εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις (μεταξύ αυτών και οι αφορώσες τα εξοπλιστικά προγράμματα), δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό καθίσταται ορατός ο κίνδυνος απαλλαγής λόγω παραγραφής, ενός μεγάλου αριθμού κατηγορουμένων και καταδικασθέντων δημοσίων λειτουργών για αδικήματα όπως τα ανωτέρω.

Επισημαίνεται, ότι από την εντατική προσπάθεια των ανακριτικών και δικαστικών αρχών έχει καταστεί δυνατή η επιστροφή από κατηγορούμενους για αδικήματα του ν. 1608/1950 ποσών συνολικού ύψους περίπου 40.000.000 €, τα οποία και κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Δημοσίου, επιτυχία που είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αυστηρότητα των ποινών που προβλέπονται στον υπό κατάργηση νόμο.

Σαν κατακλείδα παρατίθεται η πρόσφατη αποστροφή του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και Προέδρου της Αρχής κατά της νομιμοποίησης μαύρου χρήματος Παναγιώτη Νικολούδη κατά την κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με την οποία «Κανείς δεν μπορεί να κλέβει και να κοιμάται ήσυχος».
Για όλους τους ανωτέρω λόγους,
Καλούμε
Την Πολιτεία να μην χωρήσει στην κατάργηση, αλλά ούτε και στην επί το ευμενέστερο για τους δράστες των εγκλημάτων κατά του Δημοσίου τροποποίηση του ειδικού νόμου 1608/1950.
Για το ΔΣ

Από τα 137,9 δις του PSI μόνο 51.2 ήταν το όφελος για το Ελληνικό χρέος

Μικρότερο ήταν το πραγματικό κέρδος, σύμφωνα με το βιβλίο της ΤτΕ «Το χρονικό της μεγάλης κρίσης 2008-2013»
 Από τη συνολική μείωση του χρέους κατά 137,9 δισ. ευρώ που επιτεύχθηκε με το PSI του Φεβρουαρίου του 2012 και την επαναγορά ομολόγων το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, το καθαρό όφελος ήταν μόλις 51,2 δισ. ευρώ.
Περιορισμένο ήταν το καθαρό όφελος από τα δύο «hair cut» του ελληνικού χρέους που πραγματοποιήθηκαν το 2012, όπως αποκαλύπτει το βιβλίο της Τράπεζας της Ελλάδος «Το χρονικό της μεγάλης κρίσης 2008-2013».
Από τη συνολική μείωση του χρέους κατά 137,9 δισ. ευρώ που επιτεύχθηκε με το PSI του Φεβρουαρίου του 2012 και την επαναγορά ομολόγων το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, το καθαρό όφελος ήταν μόλις 51,2 δισ. ευρώ.
Αυτό οφείλεται στην ιδιομορφία της διαδικασίας του PSI, στις πρόσθετες ανάγκες δανεισμού που δημιούργησαν οι ίδιες οι διαδικασίες (ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών), καθώς και στην ανάγκη χρηματοδότησης των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού.
Οπως αναφέρεται στο βιβλίο της ΤτΕ, το ύψος των παλαιών δανείων (ομολόγων) προς τους ιδιώτες επενδυτές μειώθηκε το Φεβρουάριο κατά 106 δισ. ευρώ περίπου. Επίσης, με την επαναγορά χρέους το Δεκέμβριο του 2012, το χρέος μειώθηκε περαιτέρω κατά 31,9 δισ. ευρώ, δηλαδή συνολικά κατά 137,9 δισ. ευρώ.
Ομως, τονίζεται στο βιβλίο της ΤτΕ, το καθαρό όφελος από την αναδιάρθρωση του χρέους μετριάστηκε σημαντικά, κυρίως λόγω:
1. Της ανάγκης για ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών με έκδοση νέου χρέους (ύψους 41 δισ. ευρώ εντός του 2012).
2. Του δανεισμού ύψους 11,3 δισ. ευρώ για την επαναγορά χρέους (το Δεκέμβριο).
3. Του γεγονότος ότι η μείωση της αξίας των ομολόγων που διακρατούσαν τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία ή άλλοι φορείς (ύψους 16,2 δισ. ευρώ) δεν οδήγησε σε μείωση του χρέους, επειδή επρόκειτο για ενδοκυβερνητικό χρέος.
4. Του δανεισμού 4,5 δισ. ευρώ για την παροχή ομολόγων του EFSF στα ασφαλιστικά ταμεία ως αντισταθμιστικού οφέλους έναντι της μείωσης των απαιτήσεων που υπέστησαν.
5. Της ανάγκης για δανεισμό 11,9 δισ. ευρώ για την κάλυψη του ελλείμματος του 2012 (συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής δεδουλευμένων τόκων το Φεβρουάριο, αλλά όχι και της επίπτωσης από τη στήριξη τραπεζικών ιδρυμάτων).
6. Της ανάγκης κάλυψης λοιπών υποχρεώσεων του Δημοσίου (π.χ. πληρωμές στον ΕΜΣ, πληρωμές παλαιών οφειλών κ.λπ.) συνολικού ύψους 1,9 δισ. ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό το καθαρό τελικό αποτέλεσμα όλων των συναλλαγών ήταν η μείωση του χρέους εντός του 2012 μόνο κατά 51,2 δισ. ευρώ, σημειώνει η ΤτΕ.
Πηγή Ναυτεμπορική

Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

Δημοσιευουμε μια ενότητα από την οφειλόμενη συμπεριφορά οικον. υπαλλήλων και μάλιστα των χυδαίων γλωσσικά οικον. επιθεωρητών΄.

Εργασίες που απαγορεύονται εκτός υπηρεσίας
Ο Κώδικας ορίζει ρητά ενέργειες που απαγορεύονται να γίνουν από τους υπαλλήλους εκτός υπηρεσίας. Αυτές είναι:
-Συναντήσεις με φορολογούμενους για αμιγώς υπηρεσιακά θέματα
-Παροχή οποιονδήποτε νομικών, φορολογικών, τελωνειακών ή λοιπών

υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο της εργασίας του. Τέτοια θέματα είναι για παράδειγμα, η σύνταξη προσφυγής ελεγχόμενου, παροχή συμβουλών για τελωνειακά φορολογικά και λοιπά θέματα.
-Συμμετοχή στη λογιστική και οικονομική ανάλυση αλλά και στην ερμηνεία των οικονομικών στοιχείων οποιουδήποτε, όταν η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει φορολογικά θέματα.
-Συμμετοχή στην τήρηση βιβλίων και την καταγραφή των συναλλαγών οποιουδήποτε.
-Προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων τρίτων.
-Υποβολή-συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων αιτήσεων και εν γένει εγγράφων που σχετίζονται με το αντικείμενο της εργασίας σας για λογαριασμό τρίτων.
 Βασικές οδηγίες συμπεριφοράς προς τους πολίτες
1. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών πρέπει να τηρούν πιστά το Σύνταγμα, τους νόμους και να θέτουν τις ηθικές αρχές πάνω από το ατομικό κέρδος/συμφέρον, ώστε να απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης του κοινού.
2. Οι υπάλληλοι δεν πρέπει να έχουν οικονομικά συμφέροντα, τα οποία συγκρούονται με την ευσυνείδητη εκτέλεση των καθηκόντων τους.
3. Οι υπάλληλοι δεν πρέπει να ασχολούνται με οικονομικές συναλλαγές, χρησιμοποιώντας εμπιστευτικές πληροφορίες ή να χρησιμοποιούν αυτές ανάρμοστα για την προώθηση οποιουδήποτε ιδιωτικού συμφέροντος.
4. Οι υπάλληλοι δεν πρέπει να δέχονται δώρα ή οποιοδήποτε αντικείμενο/υπηρεσία με νομισματική αξία (εκτός αν νόμος ορίζει διαφορετικά) από οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχείρηση που τους ζητά κάποια επίσημη ενέργεια για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή άλλες δραστηριότητες που ρυθμίζονται από τις υπηρεσίες του υπαλλήλου, ή τα συμφέροντα των οποίων μπορούν να επηρεαστούν σημαντικά από την απόδοση ή τη μη εκτέλεση των καθηκόντων του.
5. Οι υπάλληλοι πρέπει να καταβάλλουν ειλικρινή προσπάθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
6. Οι υπάλληλοι δεν πρέπει εις γνώση τους και χωρίς άδεια, να δίνουν υποσχέσεις που δεσμεύουν τη διοίκηση.
7. Οι υπάλληλοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το δημόσιο αξίωμα για ίδιο όφελος
8. Οι υπάλληλοι πρέπει να ενεργούν με αμεροληψία και να μην παρέχουν προνομιακή μεταχείριση σε οποιονδήποτε ιδιώτη ή επιχείρηση.
9. Οι υπάλληλοι πρέπει να προστατεύουν τη δημόσια περιουσία.
10. Οι υπάλληλοι δεν μπορούν να ασχολούνται με εξωϋπηρεσιακές δραστηριότητες που έρχονται σε σύγκρουση  με τις ευθύνες και τα καθήκοντά τους.
11. Οι υπάλληλοι πρέπει να γνωστοποιούν στις αρμόδιες αρχές φαινόμενα απάτης, κατάχρησης, διαφθοράς.
12. Οι υπάλληλοι πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις τους ως πολίτες και ειδικά όσες απορρέουν από νόμους και αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις, τελών κ.λπ.
13. Οι υπάλληλοι θα πρέπει να τηρούν όλους τους νόμους και κανονισμούς, δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, θρησκείας, φύλου, καταγωγής, ηλικίας ή αναπηρίας.
14. Οι υπάλληλοι πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια παραβιάζει το νόμο ή τον Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας.
Καταγγελίες εναντίον υπαλλήλων
Με τον Κώδικα θεσπίζονται συγκεκριμένες διαδικασίες για τις υπηρεσίες που θα δέχονται καταγγελίες των πολιτών για παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας από τους υπαλλήλους του ΥΠΟΙΚ.

ΑΝΤΙΟ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕ ΥΠΟΥΡΓΕ, ΑΔΩΝΙ


ΘΕΜΑΤΑ S.O.S για την ΙΣΤΟΡΙΑ: ( ΣΑΜΑΡΑΣ, ΣΑΜΑΡΑΣ & ΠΑΛΙΝ ΣΑΜΑΡΑΣ …)

 
Αγαπητά μου παιδιά,

Πρόκειται για μια κλασική άσκηση της διαλεκτικής του «καλού , του κακού και του άσχημου»
Έστω ότι κάνετε εσείς τον ανασχηματισμό και διαθέτετε τρείς ρόλους για μοίρασμα (τον καλό , τον κακό και τον άσχημο)
Έχετε επίσης & τρεις Σαμαράδες για να τους υποδυθούν (Γεώργιος, Αντωνάκης, και Τρύφων)
Μοιράσατε  τους ρόλους με τον προφανή ορθό τρόπο

Απόκαυκος, ο (χορο)διδάσκαλος

Το παρακάτω είναι ένα πολύ όμορφο βίντεο που με συγκινητικό τρόπο υπενθυμίζει ότι μια καλή πράξη είναι απλή και εύκολη και θα μπορούσε να οδηγήσει στη συνέχεια σε πολύ περισσότερες! Κάθε φορά που βλέπετε μια ευκαιρία για να βοηθήσετε κάποιον που έχει ανάγκη, κάντε το.

Καλή σας εβδομάδα, όσο για τον ανασχηματισμό....
Απέκτησα μια καινούργια σκιά. Έπρεπε να απαλλαγώ από την παλιά. Δεν έκανε ό,τι έκανα. Steven Wright, 1955-, Αμερικανός ηθοποιός

Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

Προβληματισμός για αλλαγές στη φορολογία
Οι αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί ή προβλέπονται στο Επικαιροποιημένο Μνημόνιο, προκαλούν πονοκέφαλο στο οικονομικό επιτελείο.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των αλλαγών στον τρόπο παρακράτησης φόρου, που αναδεικνύει η εφημερίδα "Τα Νέα" και που ανατρέπουν - αν εφαρμοστούν - τον οικογενειακό προγραμματισμό όσων έχουν εισόδημα από διαφορετικές πηγές.
Στόχος είναι η δραστική μείωση των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με το νέο σύστημα οι μηνιαίες κρατήσεις θα υπολογίζονται επί του συνόλου των εισοδημάτων, δηλαδή αφού συνυπολογιστούν και εισοδήματα π.χ. από ακίνητα ή "μπλοκάκι".
Ο υπολογισμός θα γίνεται με βάση τα εισοδήματα (εκτός μισθών - συντάξεων) της προηγούμενης χρονιάς και η απόδοση θα γίνεται από την επιχείρηση που καταβάλλει το μισθό ή τα Ταμεία που πληρώνουν τις συντάξεις, με αποτέλεσμα τη μείωση του μηνιαίου διαθέσιμου εισοδήματος.
Πέρα από τις προφανείς τεχνικές δυσκολίες, το οικονομικό επιτελείο πρέπει να λάβει υπ' όψιν του και τις πραγματικές δυσκολίες, λόγω της αναστολής πληρωμών από επιχειρήσεις ή τις πληρωμές έναντι, που καθιστούν σχεδόν ανεφάρμοστη τη συνολική μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Με εγκύκλιο στο... και πέντε, θα επιχειρήσει κατ' αρχήν να διορθώσει το υπουργείο Οικονομικών και το λάθος του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που επανέφερε από το παράθυρο τον φόρο ιδιοκατοίκησης, όπως αναφέρει η "Ημερησία".
Ο νέος Κώδικας προβλέπει απαλλαγή φόρου μόνο για δωρεάν παραχώρηση ακινήτου, αλλά όχι για την ιδιόχρηση, όπου θα έπρεπε να υπολογιστεί φόρος 11% για το 3% της αντικειμενικής αξίας. Έτσι, για διαμέρισμα 200.000 ευρώ, θα έπρεπε να πληρωθεί φόρος 660 ευρώ.

Κατόπιν κάλπης... περικοπές!

Περίμενε να περάσουν οι ευρωεκλογές για να ανακοινώσει η κυβέρνηση αιφνιδιαστικά περικοπές στις επικουρικές συντάξεις. Κι ας δήλωναν προεκλογικά ότι δεν θα προχωρήσουν σε νέες περικοπές μισθών και συντάξεων. Κι ας ισχυρίζονταν ότι δεν θα λάβουν νέα οριζόντια μέτρα. Το αντίθετο κάνουν.
Η νέα οριζόντια μείωση στις επικουρικές συντάξεις -της τάξης του 5,2%-, όσο κι αν επιχειρεί η κυβέρνηση να την παρουσιάσει ως μικρό μέγεθος, έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενο «ψαλίδι» της τελευταίας τριετίας, κατά την οποία...
επιβλήθηκε η μνημονιακή πολιτική. Μετρούν ήδη οι συνταξιούχοι, λόγω αυτών των περικοπών, μειώσεις από 12,7% έως 47,7%.
Οι περικοπές ακολουθούν την περίφημη «ρήτρα μηδενικού ελλείμματος», κατά την οποία οι επικουρικές αναπροσαρμόζονται ανά εξάμηνο. Δεν αποκλείεται, κατά συνέπεια, να προκύψουν το επόμενο διάστημα και άλλες μειώσεις, καθώς αυτό ακριβώς επιβάλλει το Μνημόνιο. Τυχόν νέες κυβερνητικές υποσχέσεις θα είναι, προφανώς, χωρίς αντίκρισμα.
Η προσπάθεια των κυβερνητικών εταίρων, Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, να κρύψουν τα νέα μέτρα που έρχονται το επόμενο διάστημα ήταν γνωστή. Η πολιτική της σκληρής λιτότητας συνεχίζεται μετά τη σύντομη παρέλευση της προεκλογικής περιόδου. Η κυβερνητική μηχανή δουλεύει αδιάκοπα, ώστε να καταγράψει άλλη μία χρονιά «πλεόνασμα», το οποίο, όμως, δεν θα προέρχεται από την ανάπτυξη, αλλά έπειτα από σκληρές περικοπές στο κοινωνικό κράτος.
Δεν είναι μόνο το «ψαλίδισμα» σε μισθούς και συντάξεις, ώστε να εμφανιστούν πλεονασματικοί προϋπολογισμοί. Είναι ότι πίσω από τους αριθμούς κρύβονται πολίτες, που δεν βλέπουν να επιβεβαιώνεται το κυβερνητικό αφήγημα περί ανάκαμψης της οικονομίας. Κυρίως, δεν διαπιστώνουν ότι ωφελούνται.
Ο κυβερνητικός ανασχηματισμός, που βρίσκεται προ των πυλών, δεν θα συνοδευθεί από αλλαγή πολιτικής. Δεν μπορεί να ακυρώσει τα μέτρα που σιγά σιγά έρχονται στην επιφάνεια, για να εφαρμοστούν ως προαπαιτούμενα. Στο όνομα των μεταρρυθμίσεων θα ληφθούν σκληρές αποφάσεις, την ίδια ώρα που οι υπουργοί θα εξακολουθήσουν να διαβεβαιώνουν ότι δεν έρχονται νέα μέτρα.
Ολα δείχνουν ότι ένα νέο κύμα παρεμβάσεων έρχεται από το φθινόπωρο. Το συνταξιοδοτικό θα είναι ένας από τους τομείς προς «μεταρρύθμιση», καθώς αναμένονται οι αναλογιστικές μελέτες και οι αλλαγές δεν προβλέπεται ότι θα εξαιρούν ούτε τα εφάπαξ ούτε τις επικουρικές.
Από enet
Υ/Γ: Είπαμε οι εκλογές είναι τζάμπα, τον λογαριασμό τον πληρώνουμε μετά.

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Τι φέρνει η απομάκρυνση του κ. Θεοχάρη;

Το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν θέλησε ποτέ έναν πραγματικά ανεξάρτητο μηχανισμό πάταξης της φοροδιαφυγής. Ηθελε ένα σύστημα πελατειακό που να μπορεί να το ελέγχει για να τακτοποιεί τους
πολιτικούς και άλλους «πελάτες» του. Η απομάκρυνση του Θεοχάρη- αν και αποτελεί θεσμοθέτηση τροϊκας & Κυβέρνησης- είναι προϊόν των δυσμενών εκλογικών αποτελεσμάτων και κατά συνέπεια στοχεύει στην επαναφορά του πελατειακού φορολογικού καθεστώτος (ενόψει των εκλογών άραγε;). Οψόμεθα!

«Πέμπτη φάλαγγα» και ο Κασσής;

Ο κ. Μωραΐτης χαρακτήρισε «προκλητική» την ανακοίνωση της Χαρ. Τρικούπη για το πρόσωπό του και δήλωσε (Real) ότι «την παράταξη την προσβάλλουν αυτοί που θέλουν την παράταξη στα μέτρα τους». Ο κ. Μωραΐτης, έκανε ένα μικρό βήμα πίσω, λέγοντας ότι δεν ζητεί την εκ των προτέρων αποχώρηση του κ. Βενιζέλου, αλλά την εκλογή νέου προέδρου αν «δεν πληροί τους όρους ανασυγκρότησης της μεγάλης Κεντροαριστεράς. Ο κ. Κεδίκογλου μεταξύ άλλων είπε ότι: «θα πρέπει να ακουστεί αυθεντικά η φωνή της βάσης», παραπέμποντας, εμμέσως πλην σαφώς, στο καταστατικό το οποίο προβλέπει εκλογή αρχηγού όχι από το συνέδριο, αλλά με ανοιχτή διαδικασία. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κ. Κασσής διερωτήθηκε (ΝΕΡΙΤ), «ένας αρχηγός ενός κόμματος πόσο πρέπει να το φτάσει το κόμμα για να αποχωρήσει;». Δηλώσεις παρόμοιες με του κ. Μωραΐτη έκανε και ο κ. Καρχιμάκης, ο οποίος ζήτησε συνέδριο για «αλλαγή πολιτικής πλεύσης με αριστερή κατεύθυνση», τονίζοντας ότι «αν δεν μπορεί η υπάρχουσα ηγετική ομάδα να το κάνει, να το πει και να το δηλώσει για να το γνωρίζουμε». Όλους του παραπάνω ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος τους χρακτήρισε ως «Πέμπτη φάλαγγα», χρησιμοποιώντας μάλιστα σκληρότατους χαρακτηρισμούς καθώς μίλησε για πρόσωπα που επέδειξαν αμφιθυμία με σκοπό τη «συνειδητή υπονόμευση με ταπεινά ελατήρια». Μια απάντηση τουλάχιστον από τον βουλευτή Ιωαννίνων κ. Κασσή που καθημερινά διατέίνεται ότι δίνει μάχη στήριξης του τοπικού ΠΑΣΟΚ κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη. Ιδωμεν...

Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Τα άτομα με αναπηρία 80% και άνω οφείλουν να προσέξουν τους κωδικούς 905-906 & 913-914 της φορολογικής δήλωσης (Ε1) οικ. έτους 2014

Το υπουργείο Οικονομικών έδωσε τις ακόλουθες οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικονομικού έτους 2014 για τα άτομα με αναπηρία.
Τα πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί ή παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το ογδόντα τοις εκατό (80%) θα τύχουν απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος για τους μισθούς, τις συντάξεις και την

πάγια αντιμισθία τους, καθώς και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματά τους, εφόσον συμπληρώσουν τους κωδικούς 905-906 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και με την προϋπόθεση ότι η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ) έχει την πληροφορία για την παραπάνω αναπηρία.
Ακόμα, τα πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες με ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) ακριβώς, θα απαλλαχθούν από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης , εφόσον συμπληρώσουν τους κωδικούς 913-914 της δήλωσης και υπάρχει ομοίως η σχετική πληροφορία στη Δ.ΗΛΕ.Δ.
Σε διαφορετική περίπτωση και μετά από σχετικό μήνυμα κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θα πρέπει να αποσταλεί η βεβαίωση αναπηρίας με συστημένη επιστολή στη Δ.ΗΛΕ.Δ, προκειμένου να ενημερωθεί το αρχείο της.
Τα παραπάνω ισχύουν ακόμα και αν ο εκάστοτε υπόχρεος εργοδότης των ανωτέρω προσώπων έχει αποστείλει ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων, στο οποίο οι αποδοχές, οι συντάξεις και τα επιδόματά τους εμφανίζονται ως εισοδήματα υποκείμενα σε φόρο.
Τέλος, επισημαίνει ότι εάν η δήλωση έχει υποβληθεί οριστικά και έχει εκκαθαριστεί με λάθος στοιχεία, χωρίς την απαλλαγή της αναπηρίας, η διόρθωση θα γίνει με υποβολή ηλεκτρονικής τροποποιητικής δήλωσης για να συμπληρωθούν οι κωδικοί 905-906, 913-914 κατά περίπτωση και να αποσταλεί, εφόσον απαιτείται, η σχετική βεβαίωση αναπηρίας στη Δ.ΗΛΕ.Δ..

Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Καταδικάζει και η "Ενότητα Πολιτών"
3484254437.jpgΜε καθυστέρηση και προσπαθώντας να περάσει... ξώφαλτσα την ουσία του περιστατικού, παίρνει θέση για το συμβάν με τον Κώστα Τσάγκα και τον Παντελή Κολόκα,

η παράταξη του νέου δημάρχου Ιωαννίνων Θωμά Μπέγκα, "Ενότητα Πολιτών - Νέα Γιάννενα - Κοινωνία Πολιτών".
Σε ανακοίνωσή της, η παράταξη "καταδικάζει την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε την Κυριακή το βράδυ νεοεκλεγείς σύμβουλος της παράταξης μας, από δημοτικό σύμβουλο, πρώην αντιδήμαρχο της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας». Οι λεκτικές επιθέσεις, οι ύβρεις και οι ακρότητες στις οποίες επιδίδονταν τόσο καιρό από τα τηλεπαράθυρα ο συγκεκριμένος, μεταφέρθηκαν – δυστυχώς- στους δρόμους της πόλης. Για την ποινική διάσταση του συγκεκριμένου περιστατικού επιλαμβάνεται η δικαιοσύνη".
Επίθεση στην παράταξη Γκόντα
Σε ότι αφορά την πολιτική διάσταση που επιχειρεί να του προσδώσει η «Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία», "αποτελεί πραγματικά έκπληξη το γεγονός πως αναλαμβάνοντας ρόλο εισαγγελέα,  σπεύδει να εκδώσει ανακοίνωση – πόρισμα στην οποία κάνει λόγο για ξυλοδαρμό!!!  Όψιμα η «Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία» …«ευαισθητοποιήθηκε» και θυμήθηκε να επικαλεστεί «αρχές και αξίες». Θυμίζουμε πως η συγκεκριμένη παράταξη σιωπούσε ή και υιοθετούσε –ίσως επειδή θεωρούσε ότι την εξυπηρετούσε- τη λεκτική βία, τους προσβλητικούς και αήθεις  χαρακτηρισμούς, το παραλήρημα του εν λόγω συμβούλου από τα τηλεπαράθυρα. Θυμίζουμε πως η συγκεκριμένη παράταξη επέλεξε λίγα εικοσιτετράωρα πριν τις εκλογές την πολιτική της λάσπης ως πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης και μάλιστα δια του επικεφαλής της. Ήταν ένα πολιτικό ολίσθημα το οποίο καταδικάστηκε από τους πολίτες και στο οποίο η παράταξη μας επέλεξε να μην ακολουθήσει. Όπως δεν θα παρακολουθήσει και το νέο ατόπημα της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας. Ένα σχόλιο μόνο: το γάρ πολύ της θλίψεως".

Κολοκυθιά οι 50 έδρες.


Ανακοίνωση από την "Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία" για την "συμπλοκή" πρώην και νυν δημοτικών συμβούλων

anexartitidimotikiprotoporia"Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ καταδικάζει κατά τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πράξη ξυλοδαρμού συμπολίτη μας και δημοτικού συμβούλου του Δήμου Ιωαννιτών, εκ μέρους  νεοεκλεγέντος δημοτικού συμβούλου με την ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, έξω από το γραφείο του το βράδυ της παρασμένης Κυριακής. Με την πράξη του αυτή, ο νεοεκλεγείς και νυν εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος της Περιφέρειας Ηπείρου, εισάγει στην πόλη μας νέα ήθη και πρακτικές, που μας παραπέμπουν σε άλλες εποχές τύπου ΦΑΡ ΟΥΕΣΤ,  κάτι που η Γιαννιώτικη κοινωνία, πρώτη φορά βιώνει και σε καμία περίπτωση δεν είναι διατεθειμένη να ανεχθεί. Η παράταξη υπηρετώντας πάντα τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης με συνέπεια  στις αρχές και τις αξίες,  καλεί τον επικεφαλής της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ κ.Θωμά Μπέγκα, όπως και όλες τις άλλες παρατάξεις ,να καταδικάσουν την πρωτοφανή αυτή ενέργεια, που εκπορεύεται  μάλιστα από δημόσιο πρόσωπο, που φέρει  την ιδιότητα του εκπαιδευτικού."

Επανάληψη του αγώνα ζητά ο πρώην αντιδήμαρχος κ.ΚώσταςΤσάγκας


  Επανάληψη του αγώνα με τον νέο δημοτικό  σύμβουλο Παντελή  Κολόκα φέρεται- σύμφωνα με πληροφορίες - να ζητά ο πρώην  αντιδήμαρχος Κώστας  Τσάγκας.
Ο λόγος που επικαλείται είναι ότι μετά τον πρώτο γύρο ο κ. Παντελής Κολόκας.  τον άφησε αιμόφυρτο και εξηφανίσθη.
Μάλιστα υπάρχουν δημοτικοί παράγοντες που εισηγούνται η επόμενη "συνάντηση" των δύο αθλητών να γίνει στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου με διαιτητές τους κκ. Φίλιο και Γκόντα, που έτσι αποκτούν και αυτοί ρόλο στις μετεκλογικές εξελίξεις