Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

Τα στοιχεία δαπανών για το 2015 στη "Διαύγεια" έως τις 31/10/2016

Την υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα «Διαύγεια» των απολογιστικών στοιχείων δαπανών του έτους 2015 για όλους τους φορείς και οργανισμούς που έχουν επιχορηγηθεί από το Δημόσιο με ποσό άνω των 3.000 ευρώ προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης. Η ανάρτηση πρέπει να γίνει έως τις 31 Οκτωβρίου 2016 και αφορά το σύνολο των φορέων και τους μη κερδοσκοπικούς.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, στους υπόχρεους να αναρτούν στοιχεία δαπανών στη «Διαύγεια» περιλαμβάνονται πλέον και όλοι ανεξαιρέτως οι μη κερδοσκοπικοί φορείς. Ηδη την υποχρέωση αυτή έχουν τα νομικά πρόσωπα, είτε δημοσίου δικαίου (όπως οι κοινωφελείς επιχειρήσεις) είτε ιδιωτικού δικαίου, όπως, για παράδειγμα, διάφοροι οργανισμοί των ΟΤΑ. Τα νομικά αυτά πρόσωπα υπάγονται ήδη ρητά στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3861/2010, που ορίζει ποιοι φορείς έχουν υποχρέωση ανάρτησης στο πρόγραμμα «Διαύγεια».
   Μεταξύ αυτών που προστίθενται στην υποχρέωση ανάρτησης είναι τα επιχορηγούμενα από δήμους αθλητικά σωματεία. Επίσης, οι ομογενειακές οργανώσεις εξωτερικού, οι οποίες λαμβάνουν επιχορήγηση από το υπουργείο Εξωτερικών