Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

Χαρές που θα κάνουμε...

Χαρές που θα κάνουμε  αν βρούμε  και ψηφοφόρους...  και αν ξεφορτωθούμε και   τα πολιτικά βάρη...

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

Το φιλόδοξο Στρατηγικό σχέδιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών!      Φιλόδοξο το Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη  Αστική  ανάπτυξη του Δήμου Ιωαννιτών,  με ψεγάδια συμπαγούς  στόχευσης καθώς η συμπαγής πόλης περιλαμβάνει  τον πυρήνα 

της Λειτουργικής  αστικής περιοχής (πόλη) και τα προάστιά  της καθώς  και τη λίμνη Παμβώτιδας με το Νησί. Για παράδειγμα από τον   πρώην χρηματοδοτικό  αιμοδότη Δήμο Παμβώτιδας  περιλαμβάνει το Κατσικά  και   τον   παραλίμνιο χώρο  της λίμνης  Παμβώτιδας  έως τη Γεωργική  Σχολή !!!

   Για τη υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου ο κατάλογος των προγραμματισμένων έργων , μερικών και Φαραωνικών,  που εξειδικεύουν  τους τύπους  δράσεων  και οι προτεινόμενες  παρεμβάσεις έργων δεν αντανακλούν στην ισόρροπη  βιώσιμη ανάπτυξη στο συνόλου του Καλλικρατικού Δήμου. Τι να υποθέσουμε για  το συμπαγές  μυαλό του συντάκτη; Για το θέμα αυτό θα επανέλθω με ένα ολοκληρωμένο άρθρο για τον πρώην Δήμο Παμβώτιδας, ως έχω υποχρέωση ως πρώην Δήμαρχος,  μια και οι έχοντες την ευθύνη κοιμούνται ύπνο βαθύ.