Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

Υποβολή φορολογικών δηλώσεων διαζευγμένων ή σε διάσταση συζύγων.


     Επειδή , μου ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινήσεις για το τι ισχύει για την υποβολή φορολογικής δήλωσης από τους διαζευγμένους ή σε διάσταση συζύγους σας παραθέτω τα ακόλουθα:
    Σύμφωνα με το Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου, υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου.
   Σε περίπτωση που έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση ή έχει λυθεί το σύμφωνο συμβίωσης κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης, ο καθένας υποχρεούται να υποβάλλει χωριστή δήλωση για τα εισοδήματά του. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος.
     Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ (Μητρώο) για τις παραπάνω μεταβολές
             Για την απόδειξη της διάστασης των συζύγων, απαιτείται:
   Αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή διατροφή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για συναινετικό διαζύγιο.
   Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτά οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει τη χωριστή διαβίωση των συζύγων π.χ. χωριστή στέγη που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση μισθωτηρίου, λογαριασμών ΔΕΗ κ.λπ.,
     Εάν ο ευρισκόμενος σε διάσταση φιλοξενείται μπορεί να χρησιμοποιήσει ως αποδεικτικό την αντίστοιχη αναγραφή στην προσωπική του δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
    Αντίστοιχο δικαιολογητικό εάν διαμένει με δωρεάν παραχώρηση κατοικίας.
 Εν τέλει κάθε δικαιολογητικό το οποίο μπορεί να αποδείξει την χωριστή διαβίωση.
    Σημειώνουμε ότι το βάρος της απόδειξης φέρει ο φορολογούμενος και το πραγματικό γεγονός κρίνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.       Ιδού πεδίο λαμπρό να δημοσιοποιήσει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης τους λόγους που επικαλέστηκε στη Δ.Ο.Υ., μια και ο ίδιος δήλωσε ότι δεν υποβλήθηκε κοινή δήλωση επειδή βρισκόταν σε διάσταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου