Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Ρυθμίζονται οι οφειλές προς τους Δήμους

     Με το νομοσχέδιο «Αυτοτελής υπηρεσία εποπτείας Ο.Τ.Α., ρύθμιση θεμάτων Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις» που τέθηκε σε  δημόσια διαβούλευση  την Παρασκευή προβλέπεται ρύθμιση των οφειλών προς τους Ο.Τ.Α.
     Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, με τη προτεινόμενη διάταξη, εισάγεται ρύθμιση των οφειλών προς τους Ο.Τ.Α. που αφορούν τέλη, φόρους, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, προσαυξήσεις και τόκους.   Η ρύθμιση προβλέπει μέχρι και 24 δόσεις καθώς και "κούρεμα" των τόκων και των προστίμων  και   θα  γίνεται κατόπιν αίτησης των υπόχρεων ενώπιον των οικείων Ο.Τ.Α. εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου.
Λεπτομέρειες με την ψήφιση  και τη σχετική εγκύκλιο που θα εκδοθεί.
 
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου